Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2015

Beslut

Nya regler för övervakning inom EU (JuU22)

En person som är misstänkt för brott i Sverige men bor i ett annat EU-land ska framöver kunna övervakas i landet där han eller hon bor i stället för att vara häktad här. En misstänkt person som bor i Sverige ska kunna övervakas här när en brottsutredning pågår i ett annat EU-land. De svenska lagändringarna är ett led i att genomföra ett beslut om övervakningsåtgärder inom EU. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De ändrade reglerna innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning mot enskilda personer till andra länder. Därför beslutades lagändringarna med kvalificerad majoritet i riksdagen. Det betyder att minst tre fjärdedelar av de röstande riksdagsledamöterna och mer än hälften av riksdagens totala antal ledamöter röstade för förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-19
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-05
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:JuU22

Nya regler för övervakning inom EU (JuU22)

En person som är misstänkt för brott i Sverige men bor i ett annat EU-land ska framöver kunna övervakas i landet där han eller hon bor i stället för att vara häktad här. En misstänkt person som bor i Sverige ska kunna övervakas här när en brottsutredning pågår i ett annat EU-land. De svenska lagändringarna är ett led i att genomföra ett beslut om övervakningsåtgärder inom EU. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2015. Justitieutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De ändrade reglerna innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning mot enskilda personer till andra länder. Därför måste lagändringarna beslutas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Det betyder att minst tre fjärdedelar av de röstande riksdagsledamöterna och mer än hälften av riksdagens totala antal ledamöter måste rösta för förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-15
Debatt i kammaren: 2015-06-16
4

Beslut

Beslut: 2015-06-17
3 förslagspunkter

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3096 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 19 0 0 0
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 42 0 7
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 275 42 0 32


2. Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:116 punkt 1.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 19 0 0 0
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 1 1 40 7
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 277 1 40 31


3. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i passlagen (1978:302),
2. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.