En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Justering 14 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-12
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-15
bet 2019/20:KU3

Alla beredningar i utskottet

2019-11-12, 2019-11-07, 2019-11-05, 2019-10-15
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20