En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m.

Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juli 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-06-28
Justering: 1996-07-05
Betänkande 1995/96:FiU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-07-12
4

Beslut

Beslut: 1996-07-12

Protokoll med beslut