Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2022

Beslut

Ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor (FiU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Den nya lagen ska gälla när en myndighet, ett organ som jämställs med en myndighet eller ett offentligt företag tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor (FiU27)

Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Den nya lagen ska gälla när en myndighet, ett organ som jämställs med en myndighet eller ett offentligt företag tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.