Den nationella planen för omprövning av vattenkraft

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2022

Beslut

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft (CU33)

Den nationella planen för moderna miljövillkor innehåller så kallade prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft. Riksdagen beslutade att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som gäller den nationella planen. Riksdagen anser att tidsplanen för omprövningarna behöver justeras om inte regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för tidsperioden 2021-2027 är klar när ansökningstiden för nästa prövningsgrupp löper ut.

Vidare bör regeringen se till att alla nödvändiga åtgärder för att minska omprövningarnas negativa effekter på vattenkraftselen vidtas och att de undantag som EU-rätten medger används fullt ut.

Tillkännagivandet har sin bakgrund i ett utskottsinitiativ, det vill säga att det är ett utskott som har tagit initiativ till förslaget och det kommer inte från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till tillkännagivande om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-02-24, 2022-03-01

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft (CU33)

Den nationella planen för moderna miljövillkor innehåller så kallade prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som gäller den nationella planen. Civilutskottet anser att tidsplanen för omprövningarna behöver justeras om inte regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för tidsperioden 2021-2027 är klar när ansökningstiden för nästa prövningsgrupp löper ut.

Vidare bör regeringen se till att alla nödvändiga åtgärder för att minska omprövningarnas negativa effekter på vattenkraftselen vidtas och att de undantag som EU-rätten medger används fullt ut.

Utskottets förslag till tillkännagivande är ett utskottsinitiativ, det vill säga att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget och det kommer inte från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som är det vanliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.