Civila samhället inklusive idrott och folkbildning

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om civila samhället inklusive idrott och folkbildning (KrU8)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019, bland annat med hänvisning till att utredningsarbete pågår och i vissa fall därför att det är frågor som hanteras av andra aktörer.

Motionerna handlar bland annat om civila samhället, idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och folkbildning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
Reservationer 19
Betänkande 2019/20:KrU8

Nej till motioner om civila samhället inklusive idrott och folkbildning (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om civila samhället, idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och folkbildning.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna bland annat med hänvisning till att utredningsarbete pågår och i vissa fall därför att det är frågor som hanteras av andra aktörer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bidrag till frivilligcentraler och till Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:409 av Solveig Zander (C).

2. Transparenta stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

3. Idéburet offentligt partnerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 8,

2019/20:2803 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 2,

2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 11 11 294


4. Civilsamhällets roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 47 5 3 294


5. Strategi för svenskar som lämnat eller hemvänt till Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:719 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3.

6. Civilsamhällets roll för äldres välfärd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2295 av Eva Lindh m.fl. (S).

7. Parasporten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


8. Idrott för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:588 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:2051 av Saila Quicklund (M),

2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 8 och

2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (V)

9. Förnyad elitsatsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 11 (SD)

10. Större mästerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5 samt

2019/20:3113 av Per Åsling (C).

Reservation 12 (SD)

11. Nationell strategi för bättre mästerskap i alla divisioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 13 (SD)

12. Idrottsanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:637 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S) yrkande 1,

2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

2019/20:1154 av Lars Beckman och Lotta Finstorp (båda M),

2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S) och

2019/20:3379 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 10 3 294


13. Dopningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:802 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:2061 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och

2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 3 21 294


14. Nordiskt friluftslivssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:343 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 19 (SD)

15. Kunskapsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:402 av Solveig Zander (C) yrkande 3 och

2019/20:1886 av Saila Quicklund (M) yrkande 3.

16. Statliga medel till Ibn Rushd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3220 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5.

17. Reglering för nya folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:342 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

18. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.