Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Försvarsutskottets betänkande 2021/22:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2021

Beslut

Ändrade regler för hantering av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FöU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna om hur personuppgifter behandlas vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA.

Ändringarna gör att Försvarsmakten och FRA kan behandla och utbyta personuppgifter med andra aktörer på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt skyddas personers grundläggande fri- och rättigheter.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-09, 2021-10-26

Ändrade regler för hantering av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FöU2)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna om hur personuppgifter behandlas vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA.

Ändringarna gör att Försvarsmakten och FRA kan behandla och utbyta personuppgifter med andra aktörer på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt skyddas personers grundläggande fri- och rättigheter.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.