Caroline Nordengrip (SD)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
Produktspecialist.
Född år
1980
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Ledamot
2021-11-26 – 2022-09-26
Suppleant
2021-10-20 – 2021-11-26
Ledamot
2018-10-02 – 2021-10-20

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-06-18

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2021-11-11 – 2021-12-15
Suppleant
2021-03-18 – 2021-04-21
Suppleant
2020-11-10 – 2020-12-15
Deputerad
2020-03-26 – 2020-09-13
Suppleant
2019-11-14 – 2019-12-17
Deputerad
2019-05-09 – 2019-06-12
Suppleant
2018-11-15 – 2018-12-05

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot försvarsutskottet 18-. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, ledamot 19. Suppleant trafikutskottet 18-.

Föräldrar

Björn Andersson och Anna-Stina Andersson, f. Isaksson.

Utbildning

Gymnasieskola, slutår 99.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Bollebygd 14-18 och 18-. Ersättare, regionfullmäktige 14-18. Regionutvecklingsnämnden 14-18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, SD Sjuhärad 16-17. Ledamot, SD Bollebygd 13-17. Ledamot SD-Kvinnor 17-20.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

  Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

  Betänkande 2021/22:KU39

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för ett modernt system för offentlig belöning. Systemet ska uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som är av stor betydelse för samhället och som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 40 minuter
  Justering
  2022-06-09
  Bordläggning
  2022-06-13
  Debatt
  2022-06-14
  Beslut
  2022-06-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Finansminister Mikael Damberg S Kulturminister Jeanette Gustafsdotter S Civilminister Ida Karkiainen S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Datum
  2022-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Civilt försvar och krisberedskap

  Civilt försvar och krisberedskap

  Betänkande 2021/22:FöU7

  Riksdagen sa nej till cirka 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021, om civilt försvar, fredstida krisberedskap och skydd mot olyckor. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  83
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  60 
  Anföranden och repliker
  13, 79 minuter
  Justering
  2022-04-21
  Bordläggning
  2022-05-03
  Debatt
  2022-05-04
  Beslut
  2022-05-04
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson SSocialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi SKlimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Kulturminister Jeanette Gustafsdotter SJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Datum
  2022-02-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cybersäkerhetsfrågor

  Cybersäkerhetsfrågor

  Betänkande 2021/22:FöU10

  Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021/22 om olika cybersäkerhetsfrågor. Anledningen till detta är främst det arbete regeringen redan gör på området, till exempel mot bakgrund av olika utredningar, samt det nyinrättade nationella cybersäkerhetscentrets

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  10, 50 minuter
  Justering
  2022-02-03
  Bordläggning
  2022-02-04
  Debatt
  2022-02-15
  Beslut
  2022-02-17
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Civilminister Ida Karkiainen S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2022-01-27
 • Handläggningstiderna vid barnpornografibrott

  Skriftlig fråga 2021/22:888 av Caroline Nordengrip (SD)

  Fråga 2021/22:888 Handläggningstiderna vid barnpornografibrott av Caroline Nordengrip SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Polisen i Region Väst har i nuläget 240 ärenden om barnpornografibrott som inte utreds. Bara ett av exemplen är en man som hade tusentals filmer och bilder med grov barnpornografi
  Inlämnad
  2022-01-24
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Avskrivningskultur hos poliser i Västsverige

  Skriftlig fråga 2021/22:814 av Caroline Nordengrip (SD)

  Fråga 2021/22:814 Avskrivningskultur hos poliser i Västsverige av Caroline Nordengrip SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S P4-kanalerna i Västsverige har i en gemensam granskning intervjuat ett femtiotal poliser i polisregion Väst för att ta reda på hur bristen på resurser påverkar deras arbete på
  Inlämnad
  2022-01-19
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • med anledning av skr. 2021/22:63 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna

  Motion 2021/22:4352 av Per Söderlund m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2021/22:4352 av Per Söderlund m.fl. SD med anledning av skr. 2021/22:63 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga statens arbete med att stärka arméstridskrafterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera förbandsproduktion
  Inlämnad
  2022-01-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Säkerhetsskydd

  Skriftlig fråga 2021/22:611 av Caroline Nordengrip (SD)

  Fråga 2021/22:611 Säkerhetsskydd av Caroline Nordengrip SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det har vid flertalet tillfällen skickats mejl som ser ut att komma från försvarsminister Peter Hultqvists riktiga mejladress, detta uppger Ekot Mejlen, som bland annat skickats till Försvarets radioanstalt
  Inlämnad
  2021-12-13
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Fossilfri fartygsflotta hos Kustbevakningen

  Skriftlig fråga 2021/22:518 av Caroline Nordengrip (SD)

  Fråga 2021/22:518 Fossilfri fartygsflotta hos Kustbevakningen av Caroline Nordengrip SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Kustbevakningens har tre huvuduppdrag, räddningstjänst, sjöövervakning och krisberedskap. Kustbevakningen har dock även internationella uppgifter, exempelvis den europeiska gräns-
  Inlämnad
  2021-12-08
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Minimigräns för överföringskapacitet av el

  Skriftlig fråga 2021/22:434 av Caroline Nordengrip (SD)

  Fråga 2021/22:434 Minimigräns för överföringskapacitet av el av Caroline Nordengrip SD till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Svenska kraftnät har brutit mot en EU-regel om en minimigräns för överföringskapacitet av el. Det slår Energimarknadsinspektionen fast. Genom att Svenska kraftnät inte lever upp till minimikravet
  Inlämnad
  2021-12-01
  Besvarare
  Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
 • Självförsörjningsgraden i Sverige

  Skriftlig fråga 2021/22:412 av Caroline Nordengrip (SD)

  Fråga 2021/22:412 Självförsörjningsgraden i Sverige av Caroline Nordengrip SD till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S Att utrikes födda medborgare i Sverige ska uppnå sysselsättning och ekonomisk självständighet ses som en viktig del av integrationspolitiken. Trots att regeringen satsat omfattande
  Inlämnad
  2021-12-01
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

  Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

  Betänkande 2021/22:FöU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna om hur personuppgifter behandlas vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA.

  Ändringarna gör att Försvarsmakten och FRA kan behandla och utbyta personuppgifter med andra aktörer på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt skyddas personers grundläggande fri- och rättigheter.

  De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2022.

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 69 minuter
  Justering
  2021-11-18
  Bordläggning
  2021-11-22
  Debatt
  2021-11-23
  Beslut
  2021-11-24
 • Minimigräns för överföringskapacitet av el

  Skriftlig fråga 2021/22:368 av Caroline Nordengrip (SD)

  Fråga 2021/22:368 Minimigräns för överföringskapacitet av el av Caroline Nordengrip SD till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät har brutit mot en EU-regel om en minimigräns för överföringskapacitet av el. Det slår Energimarknadsinspektionen fast. Genom att Svenska kraftnät inte lever upp till minimikravet om att
  Inlämnad
  2021-11-11
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Sveriges självförsörjningsgrad

  Skriftlig fråga 2021/22:358 av Caroline Nordengrip (SD)

  Fråga 2021/22:358 Sveriges självförsörjningsgrad av Caroline Nordengrip SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Att utrikes födda medborgare i Sverige ska uppnå sysselsättning och ekonomisk självständighet ses som en viktig del av integrationspolitiken. Trots att regeringen lagt omfattande resurser tar det i många
  Inlämnad
  2021-11-10
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • med anledning av prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

  Motion 2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet
  Inlämnad
  2021-11-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2021/22:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

  Motion 2021/22:4256 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2021/22:4256 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvecklingen av den svenska väpnade styrkan i Task Force Takuba
  Inlämnad
  2021-11-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

  Motion 2021/22:4021 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2021/22:4021 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av skr. 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljningen av projektbidragsdelen av anslaget 2:4 Krisberedskap
  Inlämnad
  2021-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Motion 2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Det säkerhetspolitiska läget
  Inlämnad
  2021-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,

Filter