Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU23

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 23 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 22 mars 2023

Utskottets förslag

Tydligare regler för behandling av personuppgifter vid klinisk forskning (SoU23)

Socialutskottet har behandlat ett förslag från regeringen, som ska tydliggöra vad som gäller när personuppgifter används inför klinisk forskning. Lagändringarna ger ett rättsligt stöd för att kunna göra en så kallad antalsberäkning. Det innebär att en beräkning görs av hur många personer som uppfyller kriterierna för att kunna delta i en studie.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska gälla från 1 maj 2023. 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Tydligare regler för behandling av personuppgifter vid klinisk forskning (SoU23)

Socialutskottet har behandlat ett förslag från regeringen, som ska tydliggöra vad som gäller när personuppgifter används inför klinisk forskning. Lagändringarna ger ett rättsligt stöd för att kunna göra en så kallad antalsberäkning. Det innebär att en beräkning görs av hur många personer som uppfyller kriterierna för att kunna delta i en studie.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska gälla från 1 maj 2023. 

Förslagspunkter

1. Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:31.