Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 januari 2016

Beslut

Ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning (SoU3)

Ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning

Assisterad befruktning är när man får hjälp av vården
för att bli med barn.
Det kan betyda att spermier från en donator
sprutas in till en kvinnas ägg.

En donator är en person som
ger sina spermier till vården
för att de ska användas till dem som behöver spermier.

Assisterad befruktning kan också innebära
att man tar ut en kvinnas ägg
och låter det befruktas med spermier.
Därefter förs det befruktade ägget
in i kvinnans livmoder.

Assisterad befruktning är något som bara
personer som lever som par
har fått tidigare.

Nu har riksdagen bestämt
att kvinnor som inte lever i par med någon
och som vill ha barn
också ska kunna få hjälp av vården att bli gravida.

För att få den hjälpen
måste en läkare bestämma att det är bra
att kvinnan får assisterad befruktning.

Läkaren bestämmer det
genom att titta på kvinnans hälsa
och hur hon mår psykiskt.

Läkaren ska också tycka att
kvinnans sociala förhållanden är bra.

Sociala förhållanden är exempelvis:

hur kvinnan bor
om hon har inkomster
miljön och relationerna hon har omkring sig.
Det riksdagen har bestämt gäller efter den 1 april 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder. Samma villkor gäller som för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. Den ensamstående kvinnan får möjlighet att föreslå att spermier från en känd donator används, men det är läkaren som avgör om detta är lämpligt.

De nya lagändringarna börjar att gälla den 1 april 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-09-29, 2015-11-03

Ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning (SoU3)

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder. Enligt förslaget ska samma villkor gälla som för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. Den ensamstående kvinnan ska få möjlighet att föreslå att spermier från en känd donator används, men det är läkaren som avgör om detta är lämpligt.

De nya lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.