Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om allmänna helgdagar, allmänna flaggdagar och minnesdagar med mera (KU15)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020. Motionerna handlar bland annat om allmänna helgdagar, allmänna flaggdagar, skånska flaggans officiella status, ny nationaldag, nationalsången och förslag till minnesdagar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2021-01-19

Nej till motioner om allmänna helgdagar, allmänna flaggdagar och minnesdagar med mera (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020. Motionerna handlar bland annat om allmänna helgdagar, allmänna flaggdagar, skånska flaggans officiella status, ny nationaldag, nationalsången och förslag till minnesdagar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.