Större komplementbyggnader

Civilutskottets bet 2019/20:CU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 28 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-11
bet 2019/20:CU22

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-04-02
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16