Dokument & lagar (16 950 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:40 Tisdag 2021-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:40 Datum och tid: 2021-05-18 10:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Swedavia Jonas Abrahamsson, vd, Fredrik Elgh, chef Public Affairs, och Fredrik Jaresved, avdelningschef

2021-05-18 10:00:00

Proposition 2020/21:195

Förlängd giltighetstid för

Sista motionsdag: 2021-06-02

Motion 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag om höjd åldersgräns vid framförande av vattenskoter till


Utskottsberedning: 2020/21:TU12

Motion 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ett nytt förarbevis för snabbgående fritidsbåtfarkoster som baseras på båtens kapacitet till


Utskottsberedning: 2020/21:TU12

Motion 2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna som rör förarbevis för vattenskoter även bör omfatta båtar som kan framföras i 35 knop eller mer


Utskottsberedning: 2020/21:TU12

Motion 2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nytt obligatoriskt förarbevis för vissa vattenfordon och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:TU12

Motion 2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Yttrande 2020/21:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU5y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 4 maj 2021 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 och eventuella följdmotioner i de

2021-05-06

Yttrande 2020/21:TU5y (pdf, 196 kB)

Motion 2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ramen för vidmakthållande av väg ska vara 253 miljarder kronor. Riksdagen beslutar att tillägga en ram för


Utskottsberedning: 2020/21:TU16

Motion 2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 123 kB)

Motion 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige Sammanfattning För att säkra jobb och tillväxt i hela landet behövs en välfungerande infrastruktur. Moderaternas plan handlar om hur vi skapar förutsättningar


Utskottsberedning: 2020/21:TU16

Motion 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 114 kB) Motion 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 192 kB)

Motion 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka anslagskreditgränsen för Trafikverket till 15 procent för infrastrukturprojekt


Utskottsberedning: 2020/21:TU16

Motion 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 4.1 Våra klimatmål måste vara styrande


Utskottsberedning: 2020/21:TU16

Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 113 kB) Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 221 kB)

Utskottsmöte 2020/21:39 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:39 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Helena Lindberg, revisionsdirektören Gunilla Lundquist, revisorn Tobias Hamfelt

2021-05-04 11:00:00

Betänkande 2020/21:TU13

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:TU13 (pdf, 246 kB)

Utskottsmöte 2020/21:38 Torsdag 2021-04-29 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:38 Datum och tid: 2021-04-29 10:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren Beslut 3. Information från Tågföretagen Gustaf Engstrand från

2021-04-29 10:00:00

Proposition 2020/21:190

Regeringens proposition 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter Prop. 2020/21:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2021 Stefan Löfven Tomas Eneroth Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förarbevis för vattenskoter.


Utskottsberedning: 2020/21:TU12
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2021-05-14

Proposition 2020/21:190 (pdf, 986 kB)

Omröstning 2020/21:TU11 Transportstyrelsens olycksdatabas

Omröstning: betänkande 2020/21:TU11 Transportstyrelsens olycksdatabas, förslagspunkt 2 Transportstyrelsens olycksdatabas Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0

2021-04-28

Omröstning 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 7 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5 26 V 0 4 0 23 KD 0 0 3 19

2021-04-28

Omröstning 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 2 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3 19

2021-04-28

Omröstning 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 11 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 27 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3

2021-04-28

Omröstning 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 20 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41 M, SD, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3

2021-04-28