Dokument & lagar (19 603 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:57 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:57 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:57 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Fråga om utredningsdirektiv och ev. beslut

2021-05-06 10:00:00

Omröstning 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förslagspunkt 2 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej

2021-05-05

Omröstning 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förslagspunkt 1 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej

2021-05-05

Omröstning 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, förslagspunkt 5 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-05-05

Omröstning 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, förslagspunkt 2 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:274

Riksdagsskrivelse 2020/21:274 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:274 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:274 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:273

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:273 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:273 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:273 (pdf, 50 kB)

Utskottsmöte 2020/21:56 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:56 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:56 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden SoU29 Justering Prop. 2020/21:139 och motioner Föredragande:

2021-05-04 11:00:00

Yttrande 2020/21:SoU8y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU8y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020

2021-05-04

Yttrande 2020/21:SoU8y (pdf, 118 kB)

Yttrande 2020/21:SoU6y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU6y Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister Till civilutskottet Civilutskottet har beslutat att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister och de motioner som väckts med anledning av propositionen

2021-05-04

Yttrande 2020/21:SoU6y (pdf, 161 kB)

Socialutskottets protokoll 2020/21:56

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:56 DATUM 2021-05-04 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg

2021-05-04

Socialutskottets protokoll 2020/21:56 (docx, 70 kB)

Yttrande 2020/21:SoU9y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU9y Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 25 mars 2021 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 och de följdmotioner som väckts med

2021-04-29

Yttrande 2020/21:SoU9y (pdf, 105 kB)

Utskottsmöte 2020/21:55 Onsdag 2021-04-28 kl. 08:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:55 Datum och tid: 2021-04-28 08:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister SoU6y Fråga om yttrande till CU fortsatt beredning

2021-04-28 08:00:00

Omröstning 2020/21:SoU37 Vaccininköp och vaccinleveranser

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU37 Vaccininköp och vaccinleveranser, förslagspunkt 1 Vaccininköp och vaccinleveranser Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, C, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V

2021-04-28

Socialutskottets protokoll 2020/21:55

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:55 DATUM 2021-04-28 TID 08.0008.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg

2021-04-28

Socialutskottets protokoll 2020/21:55 (docx, 69 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:261

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:261 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU37 Vaccininköp och vaccinleveranser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 april 2021 Kerstin Lundgren Claes

2021-04-28

Riksdagsskrivelse 2020/21:261 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:261 (pdf, 51 kB)

Motion 2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg reglering av undersköterskeyrket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Statens skolverk bör få rätt att i föreskrifter fastställa innehållet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU30

Motion 2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:4028 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:4017 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4017 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg reglering av undersköterskeyrket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den avgift som tas ut för att pröva ansökningarna om


Utskottsberedning: 2020/21:SoU30

Motion 2020/21:4017 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:4017 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg reglering av undersköterskeyrket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att yrket undersköterska bör regleras av en skyddad yrkestitel och med


Utskottsberedning: 2020/21:SoU30

Motion 2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4011 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Betänkande 2020/21:SoU34

Regeringen har föreslagit att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till slutet av september 2021. Detta på grund av den fortsatt höga smittspridningen av covid-19, belastningen på hälso- och sjukvården och att bland annat covid-19-lagen gäller till slutet av september 2021. Lagen är tidsbegränsad och har förlängts en gång tidigare.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 31 maj 2021 och upphör att gälla vid utgången av september 2021.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2021-04-27 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:SoU34 (pdf, 252 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen