Dokument & lagar (14 712 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2017-12-14 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2017/18:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14 Datum och tid: 2017-12-14 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Riksrevisionens granskning av Folkbokföringen - ett kvalitetsarbete i uppförsbacke (RiR 2017:23) Information Riksrevisor Ingvar Mattsson, enhetschef Håkan Jönsson och

2017-12-14 10:00:00

Betänkande 2017/18:SkU7


Justering: 2017-12-14

Omröstning 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Votering: betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring, förslagspunkt 1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 69 14 SD 0 36 0 10 MP 18 0 0 6 C 8 0 9 5 V 17 0 0 4 L 1 0 13 5 KD 0 0 14 2 - 1 2 0 2 Totalt 141 38 105 65 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:82

Riksdagsskrivelse 2017/18:82 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:82 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:82 (pdf, 53 kB)

Omröstning 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Votering: betänkande 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, förslagspunkt 2 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 74 0 9 SD 2 39 0 5 MP 20 0 0 5 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 0 14 0 2 - 1 3 0 0 Totalt 144 164 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-29

Omröstning 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Votering: betänkande 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, förslagspunkt 1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 74 0 0 9 SD 0 41 0 5 MP 19 0 0 6 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 1 3 0 0 Totalt 263 44 0 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-29

Omröstning 2017/18:SkU3 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

Votering: betänkande 2017/18:SkU3 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall, förslagspunkt 1 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-11-29

Omröstning 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Votering: betänkande 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 74 0 9 SD 41 0 0 5 MP 20 0 0 5 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 0 14 0 2 - 2 1 1 0 Totalt 184 123 1 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-29

Omröstning 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Votering: betänkande 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Datum: 2017-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 74 9 SD 0 41 0 5 MP 20 0 0 5 C 0 0 17 5 V 19 0 0 2 L 0 0 17 2 KD 14 0 0 2 - 1 3 0 0 Totalt 156 44 108 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:81

Riksdagsskrivelse 2017/18:81 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:81 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:81 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:80

Riksdagsskrivelse 2017/18:80 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:80 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:80 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:79

Riksdagsskrivelse 2017/18:79 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU3 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:79 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:79 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:78

Riksdagsskrivelse 2017/18:78 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:78 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:78 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2017/18:13 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2017/18:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum och tid: 2017-11-28 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet 2. Rådsslutsatser om EU-förteckning över ickesamarbetsvilliga

2017-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:12 Torsdag 2017-11-23 kl. 09:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2017/18:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12 Datum och tid: 2017-11-23 09:30 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden Sammanträdesplan 3. Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (SkU6) Justering Prop.

2017-11-23 09:30:00

Yttrande 2017/18:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU7y Kommissionens arbetsprogram för 2018 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 november att ge bl.a. skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2018. I yttrandet lämnar skatteutskottet sin övergripande syn på vissa delar

2017-11-23

Yttrande 2017/18:SkU7y (pdf, 138 kB)

Skatteutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-23 TID 9.30–9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11. 2 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (SkU6) Utskottet

2017-11-23

Betänkande 2017/18:SkU6

Regeringen vill höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring med 0,25 procentenheter. Förändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Förändringen beräknas öka statens inkomster med 790 miljoner kronor per år. Regeringen menar att förändringen kan få positiva effekter på den ekonomiska jämlikheten.

Riksdagen sa ja till förslaget.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-11-23 Debatt: 2017-11-29 Beslut: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:SkU6 (pdf, 528 kB) Webb-tv debatt om förslag: Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Betänkande 2017/18:SkU4

Regeringen föreslår en justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen. Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen innebär att delägare som är verksamma även i ett dotterbolag i en koncern ibland ska räknas som en enda delägare vid bedömningen av om moderbolaget är ett fåmansföretag. Den justering som nu görs innebär att man vid bedömningen även ska ta hänsyn till sådana delägare som är verksamma i andra företag som äger företaget eller som ägs av företaget som bedömningen avser.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet uppmanas regeringen att presentera en konsekvensanalys av den beslutade ändringen för riksdagen innan den 1 juli 2019.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2017-11-21 Debatt: 2017-11-29 Beslut: 2017-11-29

Betänkande 2017/18:SkU4 (pdf, 437 kB) Webb-tv debatt om förslag: Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Betänkande 2017/18:SkU3

Regler om undantag för att betala moms när det gäller fartyg förändras. I dag finns det inget krav på att fartyg måste framföras på öppna havet för att undantas från skattskyldigheten. Undantaget ska efter ändringen gälla för fartyg som används på öppna havet och som fraktar passagerare mot betalning, som används för handels-, industri-, eller fiskeriverksamhet och fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kustfiske.

Syftet med ändringen är att anpassa den svenska lagen till EU:s lagstiftning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-11-21 Debatt: 2017-11-29 Beslut: 2017-11-29

Betänkande 2017/18:SkU3 (pdf, 2894 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall