Dokument & lagar (16 612 träffar)

Betänkande 2020/21:SkU35

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-06-02 Beslut: 2021-06-02

Betänkande 2020/21:SkU35 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2020/21:SkU34

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-06-02 Beslut: 2021-06-02

Betänkande 2020/21:SkU34 (pdf, 195 kB)

Betänkande 2020/21:SkU25

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SkU25 (pdf, 568 kB)

Utskottsmöte 2020/21:25 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Eurovinjettdirektivet

2021-05-06 10:00:00

Yttrande 2020/21:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU6y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har bett bl.a. skatteutskottet att senast tisdagen den 4 maj yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 samt

2021-05-05

Yttrande 2020/21:SkU6y (pdf, 131 kB)

Betänkande 2020/21:SkU27


Beredning: 2021-06-01 Justering: 2021-06-15 Debatt: 2021-06-21 Beslut: 2021-06-22

Betänkande 2020/21:SkU26

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2021-05-04 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:SkU26 (pdf, 4027 kB)

Utskottsmöte 2020/21:24 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Tullverket Generaltulldirektör Charlotte Svensson med medarbetare, Tullverket 3. Justering av protokoll 4. Kanslimeddelanden

2021-05-04 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2020/21:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:24 DATUM 2021-05-04 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2021-05-04

Skatteutskottets protokoll 2020/21:24 (docx, 28 kB)

Proposition 2020/21:184

Regeringens proposition 2020/21:184 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av Prop. kontanta medel 2020/21:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2021 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas


Utskottsberedning: 2020/21:SkU27
Sista motionsdag: 2021-05-19

Proposition 2020/21:184 (pdf, 715 kB)

Utskottsmöte 2020/21:23 Torsdag 2021-04-22 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum och tid: 2021-04-22 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter

2021-04-22 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2020/21:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:23 DATUM 2021-04-22 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2021-04-22

Skatteutskottets protokoll 2020/21:23 (docx, 27 kB)

Motion 2020/21:4002 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:4002 av Per Åsling m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:162 Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en utvärdering av den särskilda löneskatten för


Utskottsberedning: 2020/21:SkU31

Motion 2020/21:4002 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4002 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Utskottsmöte 2020/21:22 Tisdag 2021-04-20 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2021-04-20 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson och Elin Eliasson med medarbetare, Finansdepartementet

2021-04-20 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2020/21:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:22 DATUM 2021-04-20 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2021-04-20

Skatteutskottets protokoll 2020/21:22 (docx, 30 kB)

Betänkande 2020/21:SkU31


Justering: 2021-05-25 Debatt: 2021-06-02 Beslut: 2021-06-02

Betänkande 2020/21:SkU29


Beredning: 2021-06-01 Justering: 2021-06-15 Debatt: 2021-06-21 Beslut: 2021-06-22

Utskottsmöte 2020/21:21 Torsdag 2021-04-15 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-04-15 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-dokument 5. Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

2021-04-15 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2020/21:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:21 DATUM 2021-04-15 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2021-04-15

Skrivelse 2020/21:98

Regeringens skrivelse 2020/21:98 Redovisning av skatteutgifter 2021 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 2021 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna


Utskottsberedning: Skatteutskottet Sista motionsdag: 2021-04-30

Skrivelse 2020/21:98 (pdf, 973 kB)