Dokument & lagar (13 353 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:37 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:37 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Rådet för utrikes frågor handel Information per videolänk Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet a Återrapport

2021-05-06 10:00:00

Omröstning 2020/21:NU20 Näringspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:NU20 Näringspolitik, förslagspunkt 6 Näringspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 15 0 1 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3 19 L 0 0 3 16

2021-05-05

Omröstning 2020/21:NU20 Näringspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:NU20 Näringspolitik, förslagspunkt 11 Näringspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:288

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:288 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU19 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:288 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:288 (pdf, 50 kB)

Motion 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en fördjupad konsekvensanalys av lagförslaget sett ur


Utskottsberedning: NU

Motion 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:4044 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2020/21:4044 av Rickard Nordin C med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med förtydligande av vilka synnerliga


Utskottsberedning: NU

Motion 2020/21:4044 av Rickard Nordin (C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4044 av Rickard Nordin (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elnät ska byggas ut på alla nivåer och tillkännager detta


Utskottsberedning: NU

Motion 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Utskottsmöte 2020/21:36 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:36 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Tidsgaranti och särskilda straffbestämmelser för korttidsstöd Information per videolänk Statssekreterare Fredrik Olovsson,

2021-05-04 11:00:00

Proposition 2020/21:189

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning Regeringens proposition 2020/21:189 Anpassningar till EU:s Prop. marknadskontrollförordning 2020/21:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2021 Stefan Löfven Anna Hallberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2021-05-19

Proposition 2020/21:189 (pdf, 1194 kB)

Betänkande 2020/21:NU21

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 54
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:NU21 (pdf, 1098 kB) Webb-tv debatt om förslag: Energipolitik

Betänkande 2020/21:NU20

Riksdagen sa nej till sammanlagt cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om olika näringspolitiska frågor. Detta med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 37
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:NU20 (pdf, 874 kB) Webb-tv debatt om förslag: Näringspolitik

Utskottsmöte 2020/21:35 Torsdag 2021-04-29 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:35 Datum och tid: 2021-04-29 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Industrins reformagenda Information per videolänk VD Maria Sunér, Svemin, och energi- och miljödirektör Helén Axelsson,

2021-04-29 10:00:00

Yttrande 2020/21:NU4y

Näringsutskottets yttrande 2020/21:NU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att ge övriga utskott möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020.

2021-04-29

Yttrande 2020/21:NU4y (pdf, 75 kB)

Proposition 2020/21:188

Regeringens proposition 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät Prop. 2020/21:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2021 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bl.a. ellagen

Sista motionsdag: 2021-05-14

Proposition 2020/21:188 (pdf, 985 kB)

Betänkande 2020/21:NU19

Regeringen har föreslagit lagändringar i syfte att göra det lättare för radio- och tv-företag att göra sina program tillgängliga i andra länder inom EES-området. Riksdagen sa ja till förslaget, vilket innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk lag.

En av förändringarna blir att exempelvis ett tv-bolag som vill visa ett program i ett annat EES-land, via en så kallad playtjänst, bara behöver uppfylla de upphovsrättsliga krav som gäller i det land där företaget huvudsakligen är etablerat.

Lagändringarna börjar gälla den 7 juni 2021.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:NU19 (pdf, 884 kB)

Motion 2020/21:4008 av Joar Forssell m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:4008 av Joar Forssell m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att det som i propositionen betecknas som lagen med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister


Utskottsberedning: NU

Motion 2020/21:4008 av Joar Forssell m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4008 av Joar Forssell m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

Utskottsmöte 2020/21:34 Torsdag 2021-04-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:34 Datum och tid: 2021-04-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Kommittén för teknologisk innovation och etik Komet Information per videolänk Ordföranden Jon Simonsson och huvudsekreterare

2021-04-22 10:00:00

Omröstning 2020/21:NU28 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken

Omröstning: betänkande 2020/21:NU28 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken, förslagspunkt 3 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken Datum: 2021-04-22 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M

2021-04-22

Omröstning 2020/21:NU28 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken

Omröstning: betänkande 2020/21:NU28 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken, förslagspunkt 2 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken Datum: 2021-04-22 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M

2021-04-22

Omröstning 2020/21:NU16 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession

Omröstning: betänkande 2020/21:NU16 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession, förslagspunkt 1 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession Datum: 2021-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84

2021-04-22