Dokument & lagar (11 548 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:45 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:45 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Svensk Handel och Visita Svensk Handel och Visita informerar om sin syn på regeringens proposition

2021-05-06 10:00:00

Betänkande 2020/21:MJU20

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 7
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-20 Beslut: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:MJU20 (pdf, 665 kB)

Betänkande 2021/22:MJU4


Beredning: 2021-06-22 Justering: 2021-09-16

Betänkande 2021/22:MJU3


Beredning: 2021-06-17 Justering: 2021-09-16

Omröstning 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik, förslagspunkt 8 Jordbrukspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik, förslagspunkt 11 Jordbrukspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik, förslagspunkt 3 Jordbrukspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3 19 L 0 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik, förslagspunkt 1 Jordbrukspolitik Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3

2021-05-05

Motion 2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inför kontrollstation 2022 upprätta en konsekvensanalys om följderna


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inför kontrollstation 2022 ska genomföra en kompletterande


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att genomföra en bredare konsekvensanalys


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Utskottsmöte 2020/21:44 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:44 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information avseende livsmedelskontroll, oegentligheter och livsmedelsfusk Livsmedelsverket, Malmö stad,

2021-05-04 11:00:00

Proposition 2020/21:187

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion Regeringens proposition 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk Prop. produktion 2020/21:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2021 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2021/22:MJU3
Sista motionsdag: 2021-05-19

Proposition 2020/21:187 (pdf, 1154 kB)

Betänkande 2020/21:MJU24


Beredning: 2021-05-25 Justering: 2021-06-08 Debatt: 2021-06-14 Beslut: 2021-06-15

Utskottsmöte 2020/21:43 Torsdag 2021-04-29 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:43 Datum och tid: 2021-04-29 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från LRF och Livsmedelsföretagen LRF och Livsmedelsföretagen informerar om sin syn på regeringens

2021-04-29 10:00:00

Yttrande 2020/21:MJU8y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU8y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020. I skrivelsen

2021-04-29

Yttrande 2020/21:MJU8y (pdf, 116 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:43

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:43 DATUM 2021-04-29 TID 10.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Maria Gardfjell MPJessica Rosencrantz

2021-04-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:43 (docx, 39 kB)

Proposition 2020/21:185

Regeringens proposition 2020/21:185 Hållbarhetskriterier genomförande av det Prop. omarbetade förnybartdirektivet 2020/21:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2021 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2020/21:MJU24
Sista motionsdag: 2021-05-14

Proposition 2020/21:185 (pdf, 1086 kB)

Omröstning 2020/21:MJU16 Naturvård och biologisk mångfald

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU16 Naturvård och biologisk mångfald, förslagspunkt 12 Naturvård och biologisk mångfald Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26

2021-04-28