Dokument & lagar (12 846 träffar)

Betänkande 2017/18:JuU19

Bifall till utskottets initiativ.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-14 Beslut: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:JuU19 (pdf, 293 kB)

Utskottsmöte 2017/18:12 Torsdag 2017-12-07 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12 Datum och tid: 2017-12-07 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisens kameraövervakning (JuU19) Utskottsinitiativ Justering Föredragande: CU 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen

2017-12-07 10:00:00

Omröstning 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 9 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 10 SD 42 0 0 4 MP 20 0 0 4 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 17 0 0 2 KD 14 0 0 2 - 3 0 0 2 Totalt 290 18 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-06

Omröstning 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 47 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41 (SD, -) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 10 SD 0 42 0 4 MP 20 0 0 4 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 1 2 0 2 Totalt 263 44 0 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-06

Omröstning 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 23 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 73 0 10 SD 41 0 0 5 MP 20 0 0 4 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 17 0 2 KD 0 14 0 2 - 3 0 0 2 Totalt 184 123 0 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-06

Omröstning 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 19 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 73 0 10 SD 41 1 0 4 MP 20 0 0 4 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 17 0 2 KD 0 14 0 2 - 3 0 0 2 Totalt 184 124 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-06

Omröstning 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 18 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2017-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 73 0 0 10 SD 42 0 0 4 MP 20 0 0 4 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 0 17 0 2 KD 14 0 0 2 - 3 0 0 2 Totalt 291 17 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:93

Riksdagsskrivelse 2017/18:93 Regeringen Försvarsdepartementet1 Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:92 till Justitiedepartementet

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:93 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:93 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:92

Riksdagsskrivelse 2017/18:92 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:93 till Försvarsdepartementet

2017-12-06

Riksdagsskrivelse 2017/18:92 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:92 (pdf, 53 kB)

Proposition 2017/18:58

Regeringens proposition 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Prop. 2017/18:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2017 Margot Wallström Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2017/18:JuU12
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:58 (pdf, 796 kB)

Betänkande 2017/18:JuU1

45,8 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar, 24,5 miljarder kronor, går till Polismyndigheten. Drygt 8,6 miljarder kronor går till Kriminalvården och Sveriges domstolar får 5,6 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen riktade också elva uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen uppmanas att:

 • se till att tydliga och mätbara mål för polisens verksamhet tas fram
 • göra en översyn av Rekryteringsmyndighetens verksamhet med målsättningen att förbättra rekryteringen till polisutbildningen
 • arbeta för en lokalt förankrad, närvarande och synlig polis i hela landet
 • arbeta för en ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden
 • utreda och införa en särskild brottskod för brott med hedersmotiv
 • kartlägga brottsutvecklingen över tid och analysera motåtgärder när det gäller angrepp på så kallad blåljuspersonal, alltså polis, räddningstjänst och ambulanspersonal
 • ta fram en samlad strategi för att höja kunskapen i hela rättsväsendet när det gäller IT-relaterad brottslighet
 • arbeta för ökad kompetens inom rättsväsendet när det gäller arbetet mot människohandel med barn
 • stärka polisens förmåga att bekämpa och utreda narkotikabrott
 • se till att polisens återkoppling till brottsutsatta förbättras när det gäller information om brottsutredningen och det stöd som brottsoffer kan få tillgång till
 • säkerställa att samtliga personer i rättsväsendet som hör eller förhör barn har genomgått en särskild utbildning.

Förslagspunkter: 75 Reservationer: 54
Justering: 2017-11-30 Debatt: 2017-12-06 Beslut: 2017-12-06

Betänkande 2017/18:JuU1 (pdf, 1620 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11 Datum och tid: 2017-12-05 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen den 7 december 2017 kl. 11.00 Bilagor 1. Protokoll 10 2. Begäran om utskottsinitiativ

2017-12-05 11:00:00

Justitieutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-12-05 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Fråga om utskottsinitiativ om att avskaffa tillståndskrav för polisens kameraövervakning

2017-12-05

Skrivelse 2017/18:57

Regeringens skrivelse 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2017/18:57 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 november 2017 Margot Wallström Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:JuU11 Sista motionsdag: 2018-01-19

Skrivelse 2017/18:57 (pdf, 399 kB)

Utskottsmöte 2017/18:10 Torsdag 2017-11-30 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10 Datum och tid: 2017-11-30 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-råd den 7-8 december 2017 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1) Justering Proposition

2017-11-30 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-30 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-råd den 7-8 december 2017 Statssekreterarna Charlotte Svensson och Catharina Espmark med medarbetare informerade

2017-11-30

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum och tid: 2017-11-23 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1) Prel. justering Proposition 2017/18:1 och motioner Föredragande: KH, LL, EL 3. Renodling

2017-11-23 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-23 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet – myndighetsfrågor m.m. (JuU1) Utskottet fortsatte

2017-11-23

Omröstning 2017/18:JuU8 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Votering: betänkande 2017/18:JuU8 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten, förslagspunkt 1 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 76 0 0 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 16 0 0 3 KD 15 0 0 1 - 0 1 0 3 Totalt 268 37 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:64

Riksdagsskrivelse 2017/18:64 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU5 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:64 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:64 (pdf, 53 kB)