Dokument & lagar (6 308 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:36 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:36 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Vårändringsbudget för 2021

2021-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:35 Torsdag 2021-04-29 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:35 Datum och tid: 2021-04-29 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under

2021-04-29 10:00:00

Yttrande 2020/21:FöU7y

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU7y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Varje år lämnar regeringen en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av riksdagens olika beslut. Skrivelsen har lämnats till riksdagen och motionstiden gick ut den 31 mars.

2021-04-29

Yttrande 2020/21:FöU7y (pdf, 82 kB)

Omröstning 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap, förslagspunkt 4 Samhällets krisberedskap Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0

2021-04-29

Omröstning 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap, förslagspunkt 3 Samhällets krisberedskap Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0

2021-04-29

Omröstning 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap, förslagspunkt 1 Samhällets krisberedskap Datum: 2021-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0

2021-04-29

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:35 DATUM 2021-04-29 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SPaula Holmqvist SJan R Andersson MRoger Richthoff SDMattias Ottosson

2021-04-29

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:35 (docx, 33 kB)

Proposition 2020/21:186

Regeringens proposition 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. cybersäkerhetsakt 2020/21:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2021 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny


Utskottsberedning: 2020/21:FöU6
Sista motionsdag: 2021-05-14

Proposition 2020/21:186 (pdf, 2272 kB)

Utskottsmöte 2020/21:34 Tisdag 2021-04-27 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:34 Datum och tid: 2021-04-27 11:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 FöU8y

2021-04-27 11:00:00

Yttrande 2020/21:FöU9y

Vårändringsbudget för 2021 Dokumentet är inte

2021-04-27

Yttrande 2020/21:FöU8y

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU8y Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott och EU-nämnden möjlighet att senast den 27 april yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 och de motioner

2021-04-27

Yttrande 2020/21:FöU8y (pdf, 115 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:34 DATUM 2021-04-27 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SPaula Holmqvist SJan R Andersson MRoger Richthoff SDDaniel Bäckström

2021-04-27

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:34 (docx, 29 kB)

Betänkande 2020/21:FöU6


Beredning: 2021-05-20 Justering: 2021-06-03 Debatt: 2021-06-08 Beslut: 2021-06-09

Utskottsmöte 2020/21:33 Torsdag 2021-04-22 kl. 07:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:33 Datum och tid: 2021-04-22 07:30 Plats: Kl. 07.30 Andrakammarsalen punkt 14, teknikfritt Kl. 10.00 RÖ5-32 punkt 512, digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen oc 1. Ukraina tillsammans med utrikesutskottet Information

2021-04-22 07:30:00

Omröstning 2020/21:FöU10 Hanteringen av använt kärnbränsle

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU10 Hanteringen av använt kärnbränsle, förslagspunkt 1 Hanteringen av använt kärnbränsle Datum: 2021-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26

2021-04-22

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:33 DATUM 2021-04-22 TID 07.3010.00 10.0510.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ukraina tillsammans med utrikesutskottet Kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet och statssekreterare Jan-Olof Lind med medarbetare från Försvarsdepartementet

2021-04-22

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:33 (docx, 31 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:258

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:258 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU10 Hanteringen av använt kärnbränsle får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2021 Andreas Norlén Claes

2021-04-22

Riksdagsskrivelse 2020/21:258 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:258 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2020/21:FöU7

Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om samhällets krisberedskap. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete inom Regeringskansliet och berörda myndigheter.

Förslagen handlar i huvudsak om skydd mot olyckor och samhällets fredstida krisberedskap.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 20
Justering: 2021-04-15 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-04-29

Betänkande 2020/21:FöU7 (pdf, 528 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:3994 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3994 av Mikael Oscarsson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets direktåtkomst till tillstånd för explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:FöU9

Motion 2020/21:3994 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3994 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda DNA-märkning av explosiva varor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2020/21:FöU9

Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)