Dokument & lagar (240 366 träffar)

Motion 2020/21:4056 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4056 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:178 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken bristande tillförlitlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Tillväxtverket och Vinnova

2021-05-07

Motion 2020/21:4056 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:4056 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:4055 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4055 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge länsstyrelserna i uppdrag att bedriva tillsyn för att genom

2021-05-07

Motion 2020/21:4055 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:4055 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:4054 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4054 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD med anledning av propositionen 2020/21 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringens förslag i propositionen kompletteras med att en kontrollstation för utvärdering av reformen

2021-05-07

Motion 2020/21:4054 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:4054 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:4053 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4053 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av skrivelse 2020/21:178 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken bristande tillförlitlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Tillväxtverket

2021-05-07

Motion 2020/21:4053 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:4053 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:4052 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2020/21:4052 av Peter Helander C med anledning av regeringens proposition 2020/21:183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de ändringar i jaktlagen som föreslås ska utvärderas två år efter ikraftträdandet och att lagstiftningen

2021-05-07

Motion 2020/21:4052 av Peter Helander (C) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:4052 av Peter Helander (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:178 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken bristande tillförlitlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska följa upp tidigare

2021-05-07

Motion 2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av proposition 2020/21: 183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan om utfodring av vilt i första hand ska regleras direkt mellan markägare, arrendatorer och jägare och

2021-05-07

Motion 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ramen för vidmakthållande av väg ska vara 253 miljarder kronor. Riksdagen beslutar att tillägga en ram för


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) (pdf, 125 kB)

Motion 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige Sammanfattning För att säkra jobb och tillväxt i hela landet behövs en välfungerande infrastruktur. Moderaternas plan handlar om hur vi skapar förutsättningar


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 112 kB) Motion 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 190 kB)

Motion 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka anslagskreditgränsen för Trafikverket till 15 procent för infrastrukturprojekt


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Bakgrund 4Utgångspunkter för infrastrukturen 4.1Våra klimatmål måste vara styrande


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 110 kB) Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 220 kB)

Motion 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en fördjupad konsekvensanalys av lagförslaget sett ur


Utskottsberedning: NU

Motion 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:4044 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2020/21:4044 av Rickard Nordin C med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med förtydligande av vilka synnerliga


Utskottsberedning: NU

Motion 2020/21:4044 av Rickard Nordin (C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4044 av Rickard Nordin (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elnät ska byggas ut på alla nivåer och tillkännager detta


Utskottsberedning: NU

Motion 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inför kontrollstation 2022 upprätta en konsekvensanalys om följderna


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inför kontrollstation 2022 ska genomföra en kompletterande


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att genomföra en bredare konsekvensanalys


Utskottsberedning: MJU

Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:4046 av Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M)

Motion till riksdagen 2020/21:4046 av Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall KD, M med anledning av Regeringens proposition 2020/21:172 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik del 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om reprocessing av engångsprodukter under

2021-05-05

Motion 2020/21:4046 av Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:4046 av Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med ett generellt förbud mot utfodring av vilt med möjlighet till undantag

2021-05-05

Motion 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 86 kB)