Dokument & lagar (147 891 träffar)

Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) med anledning av proposition 2016/17:208, några frågor om offentlighet och sekretess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den delen den avser sekretess rörande verksamhet med att kontrollera och intyga

2017-09-19

Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bestämmelsen

2017-09-19

Motion 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) med anledning av proposition 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa en ny sekretessbestämmelse i verksamheten med att kontrollera och intyga stödförklaringar

2017-09-19

Motion 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) Alkometer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det enbart får säljas certifierade alkomätare och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att långsiktigt nå nollvisionen måste man arbeta

2017-09-19

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD) Attefallshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för attefallshus och tillkännager detta för regeringen. Motivering En friggebod är en total byggnadsyta på max 15m2 som inte

2017-09-19

Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD) Fastighetsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av vinstskatt vid småhusförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rekordmånga kommuner säger att de

2017-09-19

Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD) Västlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett alternativ till Västlänken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västlänken upplevs som ett politiskt prestigebygge, ett bygge

2017-09-19

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD) Parkeringsbot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda utfärdandet av felparkeringsavgifter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, är

2017-09-19

Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD) Nationella id-kort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nationella id-kort som standard bland id-kort och tillkännager detta för regeringen. Motivering När du åker utomlands behöver du någon

2017-09-19

Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) Barnkonventionen till lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att fortsätta arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den

2017-09-19

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) Nattågstrafik på europeiska kontinenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en sammanhållen nattågstrafik i Europa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att

2017-09-19

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiska program kan tillskapas och tillkännager detta för

2017-09-19

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:103 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:103 av Edward Riedl (M) Förenklad handel mellan Sverige och Norge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av hur fler gränshinder mellan Sverige och Norge kan rivas i syfte att främja handeln mellan länderna och

2017-09-18

Motion 2017/18:103 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:103 av Edward Riedl (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:102 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:102 av Edward Riedl (M) Ekonomiska frizoner i glesbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under

2017-09-18

Motion 2017/18:102 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:102 av Edward Riedl (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) Gemensam klädsel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av gemensam klädsel under skoltid och tillkännager detta för regeringen. Motivering En del länder har

2017-09-18

Motion 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) Lärosäten måste korrelera antalet utbildningsplatser med tillgången på studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lärosäten i samarbete med kommuner och Akademiska

2017-09-18

Motion 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) Inför tidsgränser för användandet av språktolk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tidsgränser för användandet av språktolk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi

2017-09-18

Motion 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 46 kB) Motion 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 43 kB)

Motion 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok i infrastrukturplaneringen och

2017-09-18

Motion 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Investera i en framtida sydostkustbana Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda en satsning på Sydostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kalmar län har

2017-09-18

Motion 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Marinarkeologiskt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att etablera ett museum för regalskeppet Kronan, regalskeppet Svärdet och amiralsskeppet Mars på Öland eller

2017-09-18

Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 70 kB)