Dokument & lagar (240 104 träffar)

Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. KD med anledning av proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål om 48 timmars handläggningsförfarande och tillkännager

2021-01-22

Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av Girjasdomen med syfte att presentera principiella ställningstaganden

2021-01-22

Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. M, KD med anledning av proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Motivering Regeringen föreslår

2021-01-22

Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3844 av Karin Enström m.fl. (M, KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M med anledning av proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förkortat handläggningsförfarande inklusive

2021-01-22

Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:83 Extra ändringsbudget för 2021 Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som

2021-01-22

Motion 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 95 kB) Motion 2020/21:3842 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. SD med anledning av Regeringens proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation

2021-01-22

Motion 2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:3841 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer.

2021-01-22

Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 100 kB) Motion 2020/21:3840 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 109 kB)

Motion 2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:64. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till

2021-01-22

Motion 2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3839 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Motion 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt båda SD med anledning av prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antager regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716med

2021-01-21

Motion 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 94 kB) Motion 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 109 kB)

Motion 2020/21:3837 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3837 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:83 Extra ändringsbudget för 2021 Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2021-01-21

Motion 2020/21:3837 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3837 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:77 Extra ändringsbudget för 2021 Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera utformningen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU40

Motion 2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3836 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:77 Extra ändringsbudget för 2021 Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU40

Motion 2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3835 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Framgång föder framgångsrikt ny framgång 2 Regeringens forskningspolitik försvagar Sverige som kunskapsnation


Utskottsberedning: 2020/21:UbU16

Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 106 kB) Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 181 kB)

Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att värna akademins autonomi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:UbU16

Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 144 kB)

Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:61 Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en


Utskottsberedning: 2020/21:UbU21

Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Innehållsförteckning 1Förslag till riksdagsbeslut 2Forskningens villkor 3En tillgängliggjord forskning 3.1Lärarundantaget 3.2Tillgänglig forskning 4Forskningsanslag


Utskottsberedning: 2020/21:UbU16

Motion 2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) (pdf, 140 kB)

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och att Sverige ska söka


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges samarbete med Finland och samarbetet inom Norden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl 4.1 Gemensam säkerhet tillsammans med andra


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 131 kB)

Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydlig prioritering av de internationella försvarssamarbetena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)