Dokument & lagar (2 132 träffar)

Framställning 2020/21:RS5

Framställning till riksdagen 2020/21:RS5 2019 års riksdagsöversyn Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i regeringsformen RFriksdagsordningen RO och ett antal andra lagar i frågor som gäller riksdagens arbete. Förslagen grundar sig huvudsakligen på de lagförslag som 2019 års riksdagsöversyn


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2021-05-21

Framställning 2020/21:RS5 (pdf, 2064 kB)

Redogörelse 2020/21:RR4

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2020 Till riksdagen Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2020. Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Årsredovisning

Sista motionsdag: 2021-05-05

Redogörelse 2020/21:RR4 (pdf, 1154 kB)

Redogörelse 2020/21:ER1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020 Redogörelsens huvudsakliga innehåll Under 2020 har arbetet i Europarådets parlamentariska församling präglats av covid-19-pandemin, såväl vad gäller formerna för samarbetet som det politiska innehållet. Endast

Sista motionsdag: 2021-04-07

Redogörelse 2020/21:ER1 (pdf, 1035 kB)

Redogörelse 2020/21:NR1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2020 Till riksdagen Nordiska rådets svenska delegation överlämnar härmed bifogad berättelse om sin verksamhet under 2020. Stockholm den 16 mars 2021 Hans Wallmark delegationsordförande Lena Eklöf delegationssekreterare

Sista motionsdag: 2021-04-06

Redogörelse 2020/21:NR1 (pdf, 3981 kB)

Redogörelse 2020/21:RR3

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020 Till riksdagen Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning

Sista motionsdag: 2021-03-31

Redogörelse 2020/21:RR3 (pdf, 1283 kB)

Redogörelse 2020/21:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020 Redogörelsens huvudsakliga innehåll Den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling lämnar härmed sin redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen och den svenska delegationens

Sista motionsdag: 2021-03-25

Redogörelse 2020/21:OSSE1 (pdf, 335 kB)

Redogörelse 2020/21:RR2

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2020 Till riksdagen Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2020. Härmed överlämnas revisionsberättelsen

Sista motionsdag: 2021-03-24

Redogörelse 2020/21:RR2 (pdf, 1694 kB)

Redogörelse 2020/21:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020 Till riksdagen Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2020. Stockholm den 25 februari 2021 På Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds

Sista motionsdag: 2021-03-17

Redogörelse 2020/21:RJ1 (pdf, 858 kB)

Redogörelse 2020/21:RS4

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen för riksdagen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som riksdagen har överlämnat till

Sista motionsdag: 2021-03-12

Redogörelse 2020/21:RS4 (pdf, 173 kB)

Redogörelse 2020/21:RS3

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2020 Redogörelsens huvudsakliga innehåll Riksdagsstyrelsen överlämnar härmed i enlighet med 10 lagen 2011:745 med instruktion för Riksdagsförvaltningen redogörelsen för

Sista motionsdag: 2021-03-12

Redogörelse 2020/21:RS3 (pdf, 385 kB)

Redogörelse 2020/21:RS1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 22 februari 2021 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Andreas Norlén M Erik Ezelius S Annelie Karlsson S talman ordförande Tobias Billström

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:RS1 (pdf, 1824 kB)

Redogörelse 2020/21:RR1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2020 Till riksdagen Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2020. Årsredovisningen beslutades den 19 februari 2021 av Helena Lindberg. Stockholm den 19 februari 2021 Helena Lindberg riksrevisor 1 2020/21:RR1 Innehållsförteckning

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:RR1 (pdf, 1200 kB)

Redogörelse 2020/21:NSÖ1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner 2020 Till riksdagen Nämnden ska enligt 11 lagen 2018:677 med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:NSÖ1 (pdf, 135 kB)

Redogörelse 2020/21:Europol1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:Europol1 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2020 Till riksdagen Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol överlämnar härmed redogörelsen för sin verksamhet

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:Europol1 (pdf, 241 kB)

Redogörelse 2020/21:PN1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2020 Till riksdagen Partibidragsnämnden ska enligt 13 lagen 2013:353 med instruktion för nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. I redogörelsen

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:PN1 (pdf, 195 kB)

Redogörelse 2020/21:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2020 Till riksdagen Valprövningsnämnden ska enligt 13 lagen 2012:880 med instruktion för Valprövningsnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:VPN1 (pdf, 243 kB)

Framställning 2020/21:RB2

Framställning till riksdagen 2020/21:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2020 med mera Sammanfattning I fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2020 redovisas övergripande vilka ärenden som behandlades vid fullmäktiges sammanträden nio tillfällen under året och vilken information som fullmäktige då


Utskottsberedning: 2020/21:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2021-03-10

Framställning 2020/21:RB2 (pdf, 278 kB)

Framställning 2020/21:RB1

Framställning till riksdagen 2020/21:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2020 Till riksdagen Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2020 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank riksbankslagen innehåller årsredovisningen en förvaltningsberättelse,


Utskottsberedning: 2020/21:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2021-03-10

Framställning 2020/21:RB1 (pdf, 1708 kB)

Redogörelse 2020/21:RAR1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2020 Till riksdagen Riksdagens arvodesnämnd ska enligt 12 lagen 2012:883 med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:RAR1 (pdf, 219 kB)

Redogörelse 2020/21:NL1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn 2020 Till riksdagen Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn ska enligt 12 lagen 2012:882 med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn senast

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:NL1 (pdf, 185 kB)