Efter EU-valet – vad händer nu?

Ungefär en vecka efter EU-valet fastställde Valmyndigheten det svenska valresultatet och fördelade de svenska mandaten i Europaparlamentet.

Valmyndigheten räknade ut hur många mandat varje parti fått utifrån rösterna och vilka av partiets kandidater som har valts in i det nya Europaparlamentet. Det är bara partier som har fått över 4 procent av rösterna i valet som räknas. Partier som har mindre än 4 procent får inga mandat i Europaparlamentet.

Sverige har i nuläget 21 platser i Europaparlamentet. De nuvarande ledamöterna i Europaparlamentet har sin plats kvar fram till och med den 15 juli. Men redan direkt efter valet, påbörjar de nyvalda ledamöterna arbetet med att bilda politiska grupper till den kommande mandatperioden.

16 juli – den nya mandatperioden börjar

Den 16 juli börjar den nya mandatperioden och det nya Europaparlamentet börjar sitt arbete med ett sammanträde i Strasbourg, Frankrike. Parlamentet börjar med att välja talman, som är den som leder arbetet i parlamentet. Sedan väljer ledamöterna vem som ska vara ordförande i utskotten och vilka utskott de ska arbeta i. De flesta ledamöter är med i ett utskott och är suppleant (ersättare) i ett annat.

Parlamentet har också i uppgift att godkänna den nya EU-kommissionens ordförande. Det är EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet som föreslår vem som ska bli EU-kommissionens ordförande, men parlamentet måste godkänna förslaget. Enligt EU:s fördrag ska ordförandens politiska åsikter likna dem som majoriteten i det nyvalda parlamentet har. Troligen väljs ordförande i september eller oktober.

Den nya EU-kommissionen sätts ihop

När det är klart vem som blir ordförande för EU-kommissionen ska den personen tillsammans med EU-länderna sätta ihop ett förslag till hur den nya EU-kommissionen ska se ut. I Sverige är det regeringen som föreslår vem som ska bli EU-kommissionär från Sverige.

EU-kommissionens ordförande bestämmer tillsammans med regeringarna vem som ska ansvara för vad i kommissionen. De blivande kommissionärerna kallas sedan till utfrågningar i EU-parlamentets utskott, där de får svara på både muntliga och skriftliga frågor.

När alla har frågats ut ska ledamöterna i EU-parlamentet rösta om de kan godkänna hela den nya EU-kommissionen eller inte. De har i det här läget inte möjlighet att rösta om att inte godkänna enskilda ledamöter. Målsättningen är att den nya EU-kommissionen ska börja arbeta den 1 november 2024.

Många tjänster tillsätts efter ett EU-val

Efter ett val till Europaparlamentet är det många EU-tjänster som ska tillsättas med nya personer. Som nämnts ovan ska parlamentet välja en talman. EU-kommissionen ska ha en ordförande och en ledamot från varje medlemsland, totalt 27 stycken.

Europeiska rådet ska också ha en ordförande som leder och samordnar arbetet. Vidare ska en ny så kallad hög representant utses. Den höga representanten leder EU:s arbete med utrikes- och säkerhetspolitik och kallas också EU:s utrikesminister.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad