Utskott står bakom att rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende stärks

Publicerad:

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. 

Enligt Socialstyrelsen är skyddat boende en boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. 

Skyddat boende som en del av socialtjänstlagen

Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt, och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. 

När det finns samtycke från båda vårdnadshavarna ska barnet beviljas insatsen med stöd av socialtjänstlagen. Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet inte placeras tillsammans med ska socialnämnden kunna bevilja barnet en insats i form av skyddat boende med stöd av en ny lag.

Reservationer

Vänsterpartiet och Miljöpartiet motsätter sig delar av förslagen. Bland annat vänder sig partierna emot att en insats i form av skyddat boende inte ska hindra avvisning, utvisning, utlämning eller överlämnande.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är den 14 februari och beslut den 15 februari 2024. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand. 

Webb-tv

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2023/24:SoU6 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (Publiceras den 9 februari)

Kontaktperson för media

Johanna Huitfeldt, utskottsråd, socialutskottet, telefon: 08-786 48 70, epost: johanna.huitfeldt@riksdagen.se.