Caroline Szyber(KD)

Caroline Szyber (KD)

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 208
Titel Jurist
Född år 1981
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7866631
E-post caroline.szyber[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2018-09-24
  • Civilutskottet

  • Ordförande 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 - 2018-09-24
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2014-10-14 - 2018-09-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2014-10-14 - 2018-09-24
  • Göran Hägglund

  • Statsrådsersättare 2014-03-01 - 2014-09-29
  • Statsrådsersättare 2010-10-04 - 2013-08-21
  • Göran Hägglund Föräldraledighet

  • Statsrådsersättare 2013-08-22 - 2014-02-28
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 - 2014-09-29
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2010-12-20 - 2014-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2010-10-19 - 2014-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Geodata

Skriftlig fråga 2015/16:1527 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:1527 Geodata av Caroline Szyber (KD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Lantmäteriet har under sommaren skickat in en framställan till Näringsdepartementet (dnr 109-2016/2649) från landets största geodataproducenter med budskapet om att Sverige behöver öppna och avgiftsfria geodata från Lantmäteriet.

Inlämnad: 2016-08-23 Svarsdatum: 2016-09-07 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1527 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 75 kB)

Flexibla bygglov för förskolor

Skriftlig fråga 2015/16:1270 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:1270 Flexibla bygglov för förskolor av Caroline Szyber (KD) till Statsrådet Per Bolund (MP) I en tid med växande tätorter och en stor ofrihet på bostadsmarknaden till följd av bostadsbrist har Mark- och miljööverdomstolen bestämt sig för att bli mer restriktiv i sin praxis i fråga om tillfälliga bygglov

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1270 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidsbegränsade uppehållstillstånd även för alternativt


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 106 kB)