om stöd och service till vissa funktionshindrade

Proposition 1992/93:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:159

om stöd och service till vissa funktionshindrade

Prop. 1992/93:159

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 11 februari 1993 för de åtgärder och det ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Bengt Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen föreslås att en ny rättighetslag för personer med svåra
funktionshinder införs; lag om stöd och service till vissa funktionshind­rade
(LSS). LSS skall ersätta lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen) och lagen (1965:136) om elevhem för
vissa rörelsehindrade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-02-18 Bordläggning: 1993-02-18 Hänvisning: 1993-02-19 Motionstid slutar: 1993-03-10
Förslagspunkter (30)
Följdmotioner (24)