Ändringar i 19 § kommunalskattelagen

Betänkande 1993/94:SkU12

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 3

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-12-07
Justering: 1993-12-07
Betänkande 1993/94:SkU12

Alla beredningar i utskottet

1993-12-07
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser