Ökat byggande och fler bostäder

Motion 2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2017/18:3570

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Ökat byggande och fler bostäder

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av riksintressesystemet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade regler för kommunala naturreservat och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av bullerreglerna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de statliga myndigheterna genom regleringsbrev och instruktioner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (40)