Ersättningsrättsliga frågor

LUs betänkande 2004/05:LU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU17)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De skadeståndsrättsliga frågorna gäller ersättning för sorg och saknad, skadeståndsansvar för atomskador, oljeskador till sjöss, skadeståndsansvar för multinationella företag och hästägares skadeståndsansvar. De försäkringsrättsliga frågorna gäller företagares försäkringsskydd, det så kallade överfallsskyddet i hemförsäkringar, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, könsneutrala pensionsförsäkringar, utvidgat ansvar för bland annat trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning, handläggning av trafikskadeärenden och patientskadelagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-15
Justering: 2005-03-22
Betänkande publicerat: 2005-03-30
Trycklov: 2005-03-29
Reservationer 9
Betänkande 2004/05:LU17

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU17)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De skadeståndsrättsliga frågorna gäller ersättning för sorg och saknad, skadeståndsansvar för atomskador, oljeskador till sjöss, skadeståndsansvar för multinationella företag och hästägares skadeståndsansvar. De försäkringsrättsliga frågorna gäller företagares försäkringsskydd, det så kallade överfallsskyddet i hemförsäkringar, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, könsneutrala pensionsförsäkringar, utvidgat ansvar för bland annat trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning, handläggning av trafikskadeärenden och patientskadelagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-06
4

Beslut

Beslut: 2005-04-07
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ersättning för sorg och saknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju292 yrkande 15 och 2004/05:L292 yrkande 3.

Reservation 1 (fp)

2. Skadeståndsansvar för atomskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L242 och 2004/05:N307 yrkandena 11 och 12.

3. Oljeskador till sjöss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ371 yrkande 16.

4. Skadeståndsansvar för multinationella företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L278 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m380017
c11506
fp361011
kd220011
v02405
mp01106
-0100
Totalt20752090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Hästägares skadeståndsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L308.

6. Företagares försäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L292 yrkande 1, 2004/05:T260 yrkande 5 och 2004/05:N394 yrkande 5.

Reservation 3 (c, fp)

7. Det s.k. överfallsskyddet i hemförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L231 och 2004/05:L338 yrkande 1.

Reservation 4 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m380017
c01606
fp370011
kd220011
v02405
mp01106
-0100
Totalt20752090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju385.

9. Könsneutrala pensionsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L284.

Reservation 5 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m038017
c16006
fp037011
kd202011
v24005
mp10106
-1000
Totalt18178090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Utvidgat ansvar för trafikförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L292 yrkande 5 och 2004/05:L352.

Reservation 6 (m, fp)

11. Jämkning av trafikskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L212, 2004/05:L292 yrkande 7, 2004/05:L296 och 2004/05:T463 yrkande 1.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090035
m038017
c01606
fp037011
kd022011
v23006
mp10106
-1000
Totalt143114092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Handläggning av trafikskadeärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L233 yrkandena 1 och 2, 2004/05:L292 yrkande 6 och 2004/05:L346.

Reservation 8 (c, fp)
Reservation 9 (v)

13. Patientskadelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L282 yrkandena 1-3.