Talmannen leder riksdagsarbetet och är riksdagens främste företrädare.

Talmannen sitter bland annat ordförande vid sammanträdena i kammaren. Talmannen bistås av tre vice talmän. Tillsammans utgör de riksdagens presidium.

Sedan riksdagsvalet 2014 är Urban Ahlin (S) riksdagens talman.

Aktuellt

RSS

Talmannen besökte Litauen

Den 20 november besökte talman Urban Ahlin Vilnius för bilaterala möten med bland annat Litauens talman Loreta Graužinienė och utrikesminister Linas Linkevicius.

Talmannen tog emot förslag om uppförandekod

Onsdagen den 19 november överlämnades en utredning med ett förslag till en uppförandekod för riksdagens ledamöter till talman Urban Ahlin.

Talmannen träffade de nordiska talmännen

Talman Urban Ahlin träffade i dag sina nordiska kollegor i samband med att Nordiska rådets session hålls i Stockholm och riksdagen. Det var första gången talmannen träffade alla de nordiska talmännen. Även Ålands och Färöarnas talmän deltog på mötet.

Presskontakt

Urban Ahlin blir intervjuad. Foto: Melker Dahlstrand.

Är du journalist och har frågor som rör talmannen? Kontakta talmannens pressekreterare.