Talmannen leder riksdagsarbetet och är riksdagens främste företrädare.

Talmannen sitter bland annat ordförande vid sammanträdena i kammaren. Talmannen bistås av tre vice talmän. Tillsammans utgör de riksdagens presidium.

Sedan riksdagsvalet 2014 är Urban Ahlin (S) riksdagens talman.

Aktuellt

RSS

Talmannen träffade de nordiska talmännen

Talman Urban Ahlin träffade i dag sina nordiska kollegor i samband med att Nordiska rådets session hålls i Stockholm och riksdagen. Det var första gången talmannen träffade alla de nordiska talmännen. Även Ålands och Färöarnas talmän deltog på mötet.

Talmannen inledningstalade vid Nordiska rådets session

Talman Urban Ahlin inledningstalade när Nordiska rådets 66:e session inleddes i riksdagen.

Pakistans talman besökte riksdagen

Den 23 oktober tog talman Urban Ahlin emot talmannen från den pakistanska senaten Syed Nayyar Hussain Bokhari med delegation.

Presskontakt

Urban Ahlin blir intervjuad. Foto: Melker Dahlstrand.

Är du journalist och har frågor som rör talmannen? Kontakta talmannens pressekreterare.