Vargpopulationens spridning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2020

Interpellation: Vargpopulationens spridning

Interpellation 2019/20:201 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2019/20:201 Vargpopulationens spridning

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Vargfrågan diskuterades den 6 december i riksdagen. Landsbygdsministern lyfte då tydligt fram att vargpopulationen har minskat och att vargpopulationen därmed inte blivit större; den senaste inventeringen skulle ha räknat in 300 vargar. Vidare sa ministern att vargen ska finnas där den gör minst skada.

Örebro län motsvarar 1,8 procent av Sveriges yta, och här är precis som i Sverige 70 procent av ytan täckt av skog. Vargpopulationen har inte minskat i Örebro län.

Örebro län har varit ett av de län där vargen har funnits länge sedan den kom tillbaka i den svenska faunan.

Örebro län räknar inte med att det inte ska finnas några vargar i länet, men det förefaller orimligt att det ska hysa 40–50 av de totalt 170–270 vargar i Sverige som det finns ett riksdagsbeslut om.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Varför har man valt ut Örebro län som det län som ska hysa flest vargar per kvadratkilometer, och avser statsrådet att verka för en ändring så att inte finns ett orimligt hårt vargtryck lokalt i Örebro län?