Utvisning på grund av brott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2020

Interpellation: Utvisning på grund av brott

Interpellation 2019/20:317 av Ingemar Kihlström (KD)

Interpellation 2019/20:317 Utvisning på grund av brott

av Ingemar Kihlström (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I slutet av förra året dömdes en man för medhjälp till mord till åtta års fängelse av Göteborgs tingsrätt. Mannen är medborgare i ett annat land, och åklagaren yrkade därför på utvisning. Mannen har dock vistats i Sverige i mer än sex år, vilket innebär att det krävs synnerliga skäl för att utvisa honom. Tingsrätten ogillar därför yrkandet om utvisning.

Det här problemet är väl känt och förvärrades efter en dom i Högsta domstolen som kom i somras. Med minsta möjliga marginal, tre röster mot två, beslutade domstolen att inte utvisa en somalisk våldtäktsman. Mannen ansågs ha för starka kopplingar till Sverige, trots att han varken hade en egen bostad eller ett arbete i Sverige. Migrationsverket bedömde också att hotbilden som fanns mot mannen i Somalia när han fick uppehållstillstånd i Sverige hade förändrats till det bättre. Han hade också tidigare dömts för flera brott i Sverige.

Skälet var detsamma som för mannen som dömdes för medhjälp till mord i Göteborg: Mannen hade vistats för länge i Sverige, och rätten ansåg inte att det fanns synnerliga skäl för utvisning. Flera liknande exempel finns.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Tänker ministern lägga förslag som förändrar reglerna så att fler som dömts för allvarliga brott kan utvisas från Sverige, och när kommer detta i så fall att ske?