Utredningsförslag om en trygg sjukförsäkring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 mars 2021

Interpellation: Utredningsförslag om en trygg sjukförsäkring

Interpellation 2020/21:527 av Ida Gabrielsson (V)

Interpellation 2020/21:527 Utredningsförslag om en trygg sjukförsäkring

av Ida Gabrielsson (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Tack vare Vänsterpartiets initiativ har flera förändringar i sjukförsäkringen genomförts. Dessa förändringar är helt nödvändiga, men det är uppenbart att mer behöver göras. Till att börja med behöver regeringen lägga fram samtliga förslag från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum.

Bristerna i såväl sjukförsäkringen som Försäkringskassans handläggning av densamma har länge varit allmänt kända. Andelen som utförsäkras vid dag 180 har fyrdubblats sedan 2015 och ökat från 29 till 40 procent mellan 2019 och 2020. Två offentliga utredningar som presenterades under våren 2020 har belyst bristerna ytterligare.

Problemen har dessutom blivit ännu tydligare i ljuset av den pågående pandemin. Nu kommer rapporter om allt fler som förlorar sin ersättning vid dag 365 till följd av pandemins konsekvenser. Detta gäller både långtidssjuka i covid-19 och de som fått rehabilitering eller andra insatser uppskjutna till följd av pandemin. På grund av nuvarande regelverk tvingas de söka påhittade arbeten på en arbetsmarknad som är extremt tuff till följd av pandemin.

Bristerna i sjukförsäkringen grundar sig i den så kallade rehabiliteringskedjan och de fasta tidsgränserna i den. Bedömningen av normalt förekommande arbete, som görs efter 180 dagars sjukskrivning, har stått i fokus för debatten. Exemplen är många på hur Försäkringskassan hänvisar sjuka människor till arbeten som inte finns i verkligheten.

Efter initiativ från Vänsterpartiet har regeringen lättat upp bedömningen vid dag 180. Nu ser vi alltså även hur människor drabbas av bedömningen vid dag 365. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum har presenterat lagförslag som åtgärdar dessa problem och andra brister i sjukförsäkringen.

Ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi säger återkommande att han ser problemen, att regeringen har konkreta förändringsförslag på sitt bord och att han hoppas att alla partier ser bristerna och stöder lagändringar. Förslagen som statsrådet hänvisar till presenterades i januari 2020. Det är dags för regeringen att agera och lägga fram samtliga förslag från utredningen, framför allt rörande bedömningen vid dag 365.

Utredningen har även bland annat förslag på hur Försäkringskassan ska sluta hänvisa till jobb som inte finns, hur äldre personer som slitit ut kroppen efter ett långt och hårt arbetsliv ska kunna få ersättning från sjukförsäkringen i stället för att tvingas ta ut pension och hur timanställdas ekonomiska trygghet vid sjukdom ska stärkas. Den sistnämnda frågan har aktualiserats under pandemin, till följd av den kraftiga smittspridningen inom äldreomsorgen.

Bristerna är uppenbara och behöver åtgärdas snarast. Regeringen måste agera.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

När avser statsrådet att lägga fram de förslag från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum som kvarstår?