Utländska hot mot svenska journalister

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 maj 2021

Interpellation: Utländska hot mot svenska journalister

Interpellation 2020/21:673 av David Josefsson (M)

Interpellation 2020/21:673 Utländska hot mot svenska journalister

av David Josefsson (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I en skriftlig fråga till utrikesminister Ann Linde, inlämnad den 9 april 2021 (Utländska hot mot svenska journalister, 2020/21:2492), ställde jag följande fråga: ”Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att garantera att svenska journalister ska kunna arbeta obehindrat utan att ta emot hot från utländsk ambassadpersonal baserad i Stockholm?”

Frågan ställdes med anledning av att den svenske journalisten Jojje Olsson berättat i medier att han fått hotmejl från Kinas ambassad i Stockholm.

I svaret den 21 april 2021 svarar utrikesministern på min fråga tillsammans med två andra skriftliga frågor med en helt annan frågeställning som berör huruvida Kinas ambassadör ska förklaras persona non grata.

Det bakomliggande syftet med sådana här hot kan antas vara att inte i huvudsak hindra den berörde journalisten från sin fortsatta gärning utan snarare att tydliggöra för andra svenska journalister att ett negativt rapporterande om Kina kan få konsekvenser.

Då utrikesministern i sitt svar till övervägande del besvarar de två andra frågeställningarna och endast i översiktliga ordalag berör att man också noggrant följer utländska diplomaters agerande i Sverige ser jag gärna att statsrådet utvecklar sitt svar på min fråga i en interpellationsdebatt i kammaren.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att garantera att svenska journalister ska kunna arbeta obehindrat utan att ta emot hot från utländsk ambassadpersonal baserad i Stockholm?