Utförsäkrades ekonomiska situation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2014

Interpellation: Utförsäkrades ekonomiska situation

Interpellation 2013/14:504 av Eva-Lena Jansson (S)

Interpellation 2013/14:504 Utförsäkrades ekonomiska situation

av Eva-Lena Jansson (S)

till Statsrådet Ulf Kristersson (M)

 

Efter att regelverket i sjukförsäkringen förändrades har ca 75 000 personer utförsäkrats, en stor del av dessa är kvinnor. Flera av de som utförsäkrats tvingas i dag söka försörjningsstöd. I en rapport från Akademikerförbundet SSR så framgår det att det finns en stor grupp som är sjukskrivna med läkarintyg som har otillräcklig, ingen eller väntar på sjukpenning. Försörjningsstöd är ett behovsprövat bidrag som är tänkt att vara såväl tillfälligt som det sista skyddsnätet, och det regleras av socialtjänstlagen.

I dag kan vi alltså se hur personer med långvariga sjukdomstillstånd hänvisas till försörjningsstöd i stället för att omfattas av sjukförsäkringen. Detta innebär att dessa personer också riskerar att få en mycket låg pension.

Min fråga till statsrådet är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att sjukskrivna ska slippa söka försörjningsstöd?