Moratorium för kompetensutvisningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 september 2020

Interpellation: Moratorium för kompetensutvisningar

Interpellation 2020/21:3 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2020/21:3 Moratorium för kompetensutvisningar

av Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Dagligen står det att läsa i medierna om människor som arbetar hårt, betalar skatt och gör rätt för sig på alla vis men ändå ska utvisas, ofta på grund av obetydliga fel begångna av arbetsgivaren helt utan uppsåt. Det kan till exempel handla om felaktigheter i samband med utannonsering av jobben.

Redan hösten 2017 gav riksdagen ett tillkännagivande där regeringen uppmanades att återkomma med lagförslag som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren, utan uppsåt, har begått mindre fel.

I februari 2020 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (dir 2020:8).

Genom ytterligare ett tillkännagivande den 1 april 2020 beslutade riksdagen att regeringen senast den 1 maj 2020 ska komplettera utredningsuppdraget så att det omfattar ett författningsförslag för att kompetensutvisningar ska upphöra. Under tiden har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson besvarat frågor om kompetensutvisningarna med att han inte vill föregripa pågående utredning. Samtidigt har arbetskraftsinvandrare med viktig kompetens fått lämna landet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: 

 

  1. Avser ministern att stoppa utvisningen av arbetskraftsinvandrare som försörjer sig och sina familjer, följer regler och betalar skatt?
  2. När kommer lagstiftning som stoppar kompetensutvisningarna?
  3. Är ministern beredd att införa ett moratorium för kompetensutvisningarna tills en ny fungerande lagstiftning är på plats?