Korruption inom biståndet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 april 2021

Interpellation: Korruption inom biståndet

Interpellation 2020/21:545 av Magdalena Schröder (M)

Interpellation 2020/21:545 Korruption inom biståndet

av Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

Regeringen skriver i budgeten för 2021 att biståndet ska arbeta efter mer-för-mer-principen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

I budgeten skriver man ”Mot bakgrund av den negativa utvecklingen i många länder ser regeringen över hur ökade krav kan ställas på de länder som mottar svenskt bistånd att leva upp till rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Som utgångspunkt ska stödet till staten minska vid en negativ utveckling vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati.”

Att biståndet i större utsträckning ska arbeta efter mer-för-mer-principen är en välkommen utveckling. Den demokratiska utvecklingen i många av de länder Sverige har utvecklingssamarbete med är mycket oroande, och det är viktigt att från svensk sida markera när utvecklingen går åt fel håll.

Ett annat område som är ytterst problematiskt i många av de länder Sverige har utvecklingssamarbete med är graden av korruption. Sida hänvisar på sin webbsida till ny forskning som visar att korruptionen har svårare och mer långtgående konsekvenser än vad som tidigare befarats. Myndigheten uppger att samband finns mellan länders utvecklingsnivå och graden av korruption. Korruption hämmar ekonomisk tillväxt och hejdar fattiga länders utveckling och fattigdomsbekämpning. Detta leder i sin tur till försvagad tillit bland medborgare, att demokratin urholkas och att den negativa spiralen riskerar att fortsätta nedåt.

Givet korruptionens negativa inverkan på utveckling borde mer-för-mer-principen också gälla graden av korruption i de länder och organisationer Sverige samarbetar med inom biståndet.

Med anledning av detta önskar jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

 

Vilka initiativ kommer statsrådet att vidta för att stärka arbetet mot korruption inom biståndet?