Konkurser inom restaurang- och besöksnäringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2021

Interpellation: Konkurser inom restaurang- och besöksnäringen

Interpellation 2020/21:490 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2020/21:490 Konkurser inom restaurang- och besöksnäringen

av Hans Rothenberg (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under pandemin har restaurang- och besöksnäringen har tagit mer stryk än flertalet andra branscher. Många av dessa företag har ägare som satsat all sin privata ekonomi för att driva upp sina verksamheter. När effekterna av pandemin blir alltmer kritiska är det inte bara företagens existens som står på spel utan även bolagens ägares privatekonomi när det inte finns mer av egna pengar att sätta in i verksamheten. I slutändan kan det bli frågan om dubbla konkurser – dels bolagens och dels ägarnas personliga dito.

Likviditetsproblemen inom dessa branscher är akuta. Samtidigt finns det en rejäl tröghet och saktfärdighet i hanteringen av de utlovade stöden. Utbetalningarna dröjer anmärkningsvärt länge, och i värsta fall kommer det inte att finnas kvar någon att betala ut till ifall tempot inte snabbas upp avsevärt. Många restaurangägare vittnar om att det blivit svårare att få tillgång till omställningsstöden under den andra omgången, varför man efterlyser snabbare och smidigare system. Att restaurangerna därtill tvingas stänga vid en tidpunkt då många gäster vanligtvis brukar anlända gör tillvaron än mer prekär. Risken är överhängande att konkurserna likt coronaviruset kommer att sprida sig okontrollerat.

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka insatser avser ministern att vidta för att undvika masskonkurser inom restaurang- och besöksnäringen?