Islams påverkan på det svenska samhället

Interpellationsdebatt 27 juni 2018

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 52 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Fru talman! Jeff Ahl har frågat mig vad regeringen avser att göra för att motverka islams fortsatta påverkan på det svenska samhället.

I Sverige råder religionsfrihet. Det följer av både regeringsformen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som sedan 1995 är lag i Sverige.

I Sverige är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Religionsfrihet innebär en rätt för enskilda att välja religion men även att välja att inte ha någon tro. Ingen får påtvingas någon religion, men det finns inte heller någon rätt att helt slippa se eller höra religiösa uttryck i sin vardag.

En regering ska inte verka i strid med de lagar och regler som är fastställda, utan vi ska säkerställa att de efterlevs.

Det finns inget som regeringen håller så högt som Sveriges grundläggande fri- och rättigheter, och vi kommer att fortsätta att värna och försvara dem.


Anf. 53 Jeff Ahl (-)

Fru talman! Massinvandringens och det mångkulturella samhällets negativa konsekvenser har varit omfattande för Sverige. Detta är en del av globalisternas agenda. Genom att förstöra tidigare etniskt och kulturellt homogena, trygga och välfungerande demokratiska samhällen är deras förhoppning att nationalstaterna ska upplösas. Denna globalism kommer det starkt växande partiet Alternativ för Sverige att bekämpa med full kraft.

Det avslöjades nyligen att flera av förskolorna runt våra storstäder har uppgett att de är beredda att tvinga barn att bära slöja. Vi har sett hur det svenska rättsväsendet dömt enligt islamsk lag, det vill säga sharia. Vi har sett hur sjuklöverpartierna i denna kammare har lierat sig med islamister. Exempel på detta är när Socialdemokraterna och Miljöpartiet satte en islamist som minister i regeringen. Ytterligare ett exempel är när Moderaterna för några år sedan satte en islamist i försvarsutskottet.

Det viktiga med denna interpellation är att se helheten och belysa den. Islamiseringen är bara en del av globalismen och bara en del av det mångkulturella haveriet. Massinvandring och islamisering är ytterst bara ett verktyg för globalisterna, ett verktyg som syftar till att uppnå agendan om att överföra all makt från tidigare fria folk till en liten globalistisk elit.

Det största hotet mot globalisternas agenda är etniskt och kulturellt homogena samhällen, för enade och trygga folk kommer att stoppa globalisternas antidemokratiska maktsträvan. Det är därför Orbáns försvar av det ungerska folkets rätt till sitt eget land, sin nationella särart och demokrati får sådan svidande kritik av EU-byråkrater och även denna regering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Anledningen till att vissa globalistiska partier, såsom Moderaterna och Socialdemokraterna, så smått börjar svänga retoriskt är ett desperat behov av att klänga sig kvar vid makten. Politiken ändrar de däremot inte. Hade de på allvar velat stoppa globalismens konsekvenser hade de gjort det som Alternativ för Sverige kräver, nämligen att skicka hem alla dem som försöker tvinga på oss svenskar sitt levnadssätt och dem som har kommit hit för att parasitera på välfärdssystemet.

Fru talman! De som företräder den globalistiska ideologin anser att det var värt att importera massvåldtäkter, islam, böneutrop, islamisk terrorism, kulturell splittring, gängkriminalitet med mera för att söndra Sverige. Söndra och härska är det klassiska maktinstrumentet och globalisternas verktyg.

Men ni är genomskådade. Allt fler inser vad ni sysslar med. När återvandringen av alla systembelastande invandrare är genomförd, när inga moskéer längre återfinns på svensk botten, när inga slöjor syns på svenska gator och när vi har lämnat EU har vi demokratiska nationalister vunnit. Då har vi också bytt ut det globalistiska etablissemanget mot ett nationalistiskt som värnar Sverige och svenskarnas trygghet samt vår rätt till frihet, vår demokrati och vår nationella särart.


Anf. 54 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Fru talman! I Sverige har vi inom ramen för vår demokrati kunnat bygga upp enastående framgångar. Generationer av svenskar före oss har tack vare enorm uppfinningsrikedom och hårt slit kunnat bygga fred, välstånd, frihet och demokrati i en omfattning som väcker beundran i omvärlden. Fundamenten för Sveriges framgång är demokratiska och liberala värden. Våra friheter, bland annat yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten och religionsfriheten, är skrivna i lag och är avgörande för det som utgör grunden för Sverige. Om vi inte hade haft dessa friheter hade Sverige inte varit det land som Sverige är.

Fru talman! Sverige är en del av en kulturell och politisk tradition där grunden utgörs av liberala rättigheter. Det är våra rättigheter och de skyldigheter som kommer med dem som har byggt Sverige starkt och som har gett oss politisk frihet, ekonomiskt välstånd och möjligheter bortom vad tidigare generationer - liksom många människor i dag - kunde drömma om.

Fru talman! Allt detta vill Jeff Ahl rasera. Med utgångspunkt i inskränkt nationalism ska friheter och demokrati avvecklas, minoriteter ska jagas och yttrandefriheten ska inskränkas. Det är vad Jeff Ahls ideologi innebär. Överallt i världen där denna enfaldens politik har prövats har det lett till avgrunden.


Anf. 55 Jeff Ahl (-)

Fru talman! Det är inte ofta jag ger kulturministern rätt. Jag ska ge henne rätt om en sak. Svenskarna och Sverige var ett folk och ett land som man förut såg upp till, men inte nu längre. I dag är det till exempel Viktor Orbáns Ungern som är ett föredöme medan Sverige är precis tvärtom med de politiker som har styrt det här landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Islamiseringen drivs på av EU, eftersom EU är en av de största internationella institutioner som är i händerna på globalisterna. EU vill tvinga på länder som vägrar att underkasta sig muslimsk invandring för att de ska islamiseras. Det gäller till exempel Ungern. Ni globalister använder denna utländska antidemokratiska ideologi därför att ni känner samhörighet med den, eftersom ni själva är utpräglade antidemokrater.

Jag vill att kulturministern vänder sig till någon av de kameror vi har här och framför allt till de svenskar som har dömts för hets mot folkgrupp för att de har kritiserat islamiseringen eller invandringen. Jag vill att ministern förklarar för dem varför deras skattepengar som tas från deras lön som de har slitit hårt för ska användas för att förhindra dem att använda sin grundlagsstadgade rätt att yttra en åsikt i sitt eget land. Förklara gärna det och hur du får ihop det med de friheter du precis stod och berömde.

Jag vill att kulturministern vänder sig till alla de våldtäktsoffer som har drabbats på grund av er massimport av kulturellt inkompatibla individer till Sverige. Förklara för dem varför rättsväsendet ska överbelastas med denna typ av blasfemirättegångar som rättegångarna om hets mot folkgrupp i praktiken är i stället för att man ska försöka lösa alla de våldtäktsfall som svenska flickor och kvinnor i dag drabbas av.

Fru talman! Här ser vi precis vad som sker när sjuklövern och dess partier styr. De styr med hjälp av islamism och så kallad feminism. Det innebär i praktiken att svenska folket får lida för det. Det globalistiska etablissemanget med sjuklöverpartierna, icke-statliga PK-organisationer och regimlojala medier som sålde ut det här landet kommer att dömas hårt i historieböckerna. Ni kommer för evigt bli ihågkomna av efterkommande svenskar som de som släppte in främlingar som steg för steg fick ta över det här landet.

Som tur är har svenskarna mött större hot i historien och klarat av dessa. Alternativ för Sverige är det politiska parti som kan och vill rädda Sveriges framtid. Det är vi som kan leda Sverige ur denna kris som ni har skapat. Det är vi som kan få demokratin tillbaka till det svenska folket.

Fru talman! Globalismen är det stora hotet. Islam och islamiseringen är bara ett av flera verktyg för dessa mörkerkrafter. Det vill jag understryka. Islamiseringen är bara en del av det mångkulturella samhället. Det vill jag också betona. Men det är det mångkulturella haveriet som slår sönder Sverige mest här och nu. Vad som behövs är att alla de som vägrar att anpassa sig till det svenska sättet att leva helt enkelt får åka hem.


Anf. 56 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Fru talman! Jag är här för att svara på Jeff Ahls fråga om vad jag ska göra för att motverka religionen islams inflytande. Jag har svarat tydligt på den frågan, och jag ska göra det igen.

Jag kommer inte att begränsa människors frihet att tro på vad de vill. Tvärtom kommer jag att ägna all kraft jag har åt att försvara de friheter som generationer av svenskar före oss har fått kämpa hårt för. Det gäller bland annat religionsfriheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

De länder som Jeff Ahl och hans meningsfränder brukar peka ut som förebilder är skräckexempel på hur demokrati avvecklas och hur friheter begränsas. Det är länder där de fria medierna pekas ut som nationens fiender. Det är länder där kulturen används som ett verktyg för makten att få sin vilja igenom.

Det är länder som Ungern, Polen och Ryssland. Det är länder som enligt mångas bedömningar utgör negativa exempel på demokratisk utveckling. Det är dit Jeff Ahl vill ta Sverige. I hans drömsamhälle avvecklas demokratin. Där blir människor ofria, yttrandefrihetens stryps och minoriteter utsätts för våld och övergrepp.

Jag är beredd att med alla till buds stående demokratiska medel kämpa för våra friheter och för att Sverige ska vara ett fritt och demokratiskt land.


Anf. 57 Jeff Ahl (-)

Fru talman! Det är fascinerande vilka fantasier som kulturministern står och häver ur sig här. Låt mig läsa ur Koranen: Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till alla troende kvinnor - att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade.

Detta är alltså den religion, eller snarare ideologi, som denna regering försvarar med full kraft. Det är ingen hemlighet för de flesta av oss att feminism är en kvinnofientlig ideologi, eftersom feminister ofta är snabba att försvara denna kvinnofientliga ideologi. Vår feministiska regering har som känt öppet lierat sig med islamistiska krafter.

Islams profet Muhammed hade ett barn till fru. Hon var endast sex år gammal när han gifte sig med henne. Denna religion anser alltså vår feministiska regering är värd att försvara och stå upp för, och den ska få ta alltmer plats i vårt land.

Fru talman! Vi vill behålla religionsfriheten. Vad människor sysslar med i sin privata sfär har ingen att göra med. Men som svenska politiker är det dock vår uppgift att i största möjliga mån begränsa islams plats i det offentliga rummet och göra Sverige till ett oattraktivt land för praktiserande muslimer att bo i.

Detta är nämligen svenskarnas land. Det är svenskarna som har den hävdvunna och naturliga rätten att bo här. Muslimerna har flera länder att bo i. Har de flyttat från dem får de anpassa sig till det land de kommer till.

Det är ni som inskränker yttrandefriheten. Det är ni som dömer svenskar i domstol för att de använder sin rätt att ha en åsikt. Våra barn ska få växa upp i ett tryggt och kulturellt homogent Sverige. Sverige åt svenskarna, och svenskarna åt Sverige!


Anf. 58 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Fru talman! Jag vill än en gång svara på den fråga som Jeff Ahl ställt till mig och som jag har kommit hit för att svara på. Svaret är: Nej. Jag kommer inte att arbeta mot Sveriges rikes grundlagar, till skillnad från Jeff Ahl. Jag kommer inte att begränsa våra konstitutionella friheter. Människor i vårt land har rätten att tro på vad de vill, och den rätten kommer jag alltid att försvara.

Den stora konflikten står mellan inskränkt nationalism och den demokratiska rättsstaten. Där nationalismen mystifierar, är irrationell, känslomässig och dum, är rättsstaten rättvis, rationell och leder till frihet och välstånd. Därför är det för mig både sorgligt och skamligt att det står en person i Sveriges riksdag och argumenterar för inskränkningar i våra grundlagsskyddade friheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Näst på tur står yttrandefriheten, mötesfriheten, mediernas frihet och den konstnärliga och kulturella friheten. Så har det varit varje gång, och så skulle det bli även denna gång om Jeff Ahl får råda och verka.

Dock: Vi som värnar rättsstaten och våra demokratiska liberala rättigheter är många fler. Vi kan både värna våra grundlagar och våra friheter samtidigt som vi tar oss an de utmaningar som vi har i dag och de utmaningar som kommer att komma.

Vi kan både värna våra grundlagar och våra friheter samtidigt som vi tar oss an de utmaningar som vi har i dag och de utmaningar som kommer att komma. Men vi måste organisera oss, för vi blir starkare tillsammans.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2017/18:578 Islams påverkan på det svenska samhället

av Jeff Ahl (-)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Sex av tio förskolor i de så kallade utsatta områdena utanför storstäderna vill tvinga barnen att bära slöja. Denna regering och tidigare regeringar hävdar hela tiden att Sverige inte islamiseras; samtidigt har vi nu upprepade gånger fått se resultatet av precis det motsatta.

Islam är en antidemokratisk religion/ideologi vars rättesnöre Koranen innehåller såväl kvinnoförakt som uppmaningar till kamp och våld mot dem som inte följer islam.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att motverka islams fortsatta påverkan på det svenska samhället?