Till innehåll på sidan

Fusket kring de nationella proven

Interpellationsdebatt 14 mars 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Interpellation 2016/17:324 Fusket kring de nationella proven

av Michael Svensson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Uppdrag granskning gjorde nyligen, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, en granskning av nationella proven i Sverige. I granskningen uppger 9 procent av lärarna att det förekommer fusk vid de nationella proven på de skolor där de jobbar.

Elever kan i vissa fall få tillgång till proven på förhand, i andra fall använder eleverna sig av mobiltelefoner under provet för att erhålla svar. Dessutom framkommer det att vissa lärare bidragit till fusket genom att öppna proven i förväg för att bättre kunna förbereda sina elever, och att lärare vid provtillfället hjälpt sina elever mer än vad som är tillåtet.

Allt fusk är fullkomligt oacceptabelt, oavsett vilken orsak eller anledning som kan finnas.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad tänker ministern göra för att stoppa fusket kring de nationella proven i skolorna?