Till innehåll på sidan

Fusket kring de nationella proven

Interpellation 2016/17:324 av Michael Svensson (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2017-02-20
Överlämnad
2017-02-21
Anmäld
2017-02-22
Återtagen
2017-03-14
Sista svarsdatum
2017-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Uppdrag granskning gjorde nyligen, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, en granskning av nationella proven i Sverige. I granskningen uppger 9 procent av lärarna att det förekommer fusk vid de nationella proven på de skolor där de jobbar.

Elever kan i vissa fall få tillgång till proven på förhand, i andra fall använder eleverna sig av mobiltelefoner under provet för att erhålla svar. Dessutom framkommer det att vissa lärare bidragit till fusket genom att öppna proven i förväg för att bättre kunna förbereda sina elever, och att lärare vid provtillfället hjälpt sina elever mer än vad som är tillåtet.

Allt fusk är fullkomligt oacceptabelt, oavsett vilken orsak eller anledning som kan finnas.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad tänker ministern göra för att stoppa fusket kring de nationella proven i skolorna?

Debatt

(0 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2016/17:324, Fusket kring de nationella proven

Interpellationsdebatt 2016/17:324

Webb-tv: Fusket kring de nationella proven

Dokument från debatten

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.