Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 februari 2020

Interpellation: Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande

Interpellation 2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2019/20:300 Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Moderaterna anser att svenskt bistånd ska verka i svenska intressen. I det ligger att upprätthålla den reglerade invandringen, och att en person som har fått ett utvisningsbeslut också ska lämna Sverige. Både Migrationsverket och Polismyndigheten pekar på att verkställigheten till flertalet länder försvåras av att länderna vägrar ta emot sina egna medborgare – länder som också tar emot svenskt bistånd.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser ministern att ställa krav på mottagarländer av bistånd att ta emot de av sina medborgare som ska utvisas ur Sverige om de även i fortsättningen vill få svenskt bistånd?