Torsdag den 20 februari 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:78

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:78

Torsdagen den 20 februari 2020

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 30 januari

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Stina Larsson (C) som ersättare fr.o.m. den 7 april t.o.m. den 29 november under Kristina Yngwes (C) ledighet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2019/20:FPM17 Framtidskonferensen COM(2020) 27

UU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

4

2019/20:289 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

5

2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M)
Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande

 

6

2019/20:319 av Ludvig Aspling (SD)
Demokratioffensiven

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

7

2019/20:320 av Saila Quicklund (M)
Statens idrottspolitiska mål

 


 

Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

8

2019/20:191 av David Josefsson (M)
EU:s exportförbud för snus

 

9

2019/20:261 av Tobias Andersson (SD)
Sveriges export- och investeringsstrategi

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

10

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.