Åtgärder mot nedskräpning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 januari 2021

Interpellation: Åtgärder mot nedskräpning

Interpellation 2020/21:191 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2020/21:191 Åtgärder mot nedskräpning

av Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Nedskräpning är ett stort och synligt problem som föder mer nedskräpning och i förlängningen bidrar till minskad trivsel och ökad otrygghet i människors närområden. 

Pandemin har lockat ut svenskar i naturen med risk för ökat slitage och nedskräpning som följd, enligt Naturvårdsverket. Skräpet förstör inte bara naturupplevelsen utan orsakar problem för djur som får i sig gifter och plast. Mängden skräp i våra hav ökar. Experter uppskattar att det kommer att finnas mer plast än fisk i haven 2050 om inte utvecklingen vänds. 

Människor uppfattar nedskräpning som ett växande problem. Enligt organisationen Håll Sverige Rent anser åtta av tio svenskar att nedskräpning är ett stort problem. Fler än nio av tio anser att mindre nedskräpning som att slänga fimpar på marken borde vara straffbart. När den globala organisationen Ocean Conservancy mäter nedskräpningen i våra hav hamnar cigarettfimpar i topp.

Det behöver vidtas fler åtgärder för att minska nedskräpningen. I SOU 2020:48 Skatt på engångsartiklar resonerar utredaren om åtgärder för att minska nedskräpningen. Bland annat diskuterar utredaren fördelarna med att införa en sanktionsväxling – avkriminalisering av nedskräpning och övergång till ett avgiftssystem – som gör det möjligt för andra yrkesgrupper än polisen att ta ut en avgift vid nedskräpning. Utredaren lyfter också fram möjligheten att införa böter eller en sanktionsavgift för ringa nedskräpningsförseelse, det vill säga att slänga småskräp som cigaretter, snus och tuggummi. Det är förbjudet i dag men inte straffbart. 

Moderaterna driver sedan tidigare ovannämnda förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

  1. Avser ministern att gå vidare med förslaget om att införa böter eller en sanktionsavgift för ringa nedskräpningsförseelse?
  2. Avser ministern att gå vidare med förslaget om att införa en sanktionsväxling för nedskräpningsförseelse och ringa nedskräpningsförseelse?
  3. Vilka andra åtgärder avser ministern att vidta för att minska nedskräpningen?