Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 november 2017

Interpellation: Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Interpellation 2017/18:40 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:40 Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

av Lars Beckman (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Frågan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (va) uppmärksammades i ett reportage av Kalla Fakta i TV4 den 16 oktober 2017. I reportaget beskrivs hur enskilda hushåll i Smedjebackens kommun tvingas betala stora summor pengar för en icke efterfrågad anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Att enskilda hushåll tvingas ansluta sig till kommunalt va är inte unikt för Smedjebacken. Boende på landsbygden har under många år framfört klagomål på orimliga krav på anslutning, trots att de har fullgott dricksvatten i egen brunn och godkänd avloppshantering.

I vattentjänstlagen och dess förarbeten framgår tydligt att fastighetsägare har rätt att ansluta sig till kommunalt va, under förutsättning att fastigheten ligger inom va-anläggningens verksamhetsområde och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I det omvända fallet, alltså att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet men har tillgång till dricksvatten och avlopp på ett minst lika bra sätt, ska fastigheten inte behöva anslutas. Det torde innebära att Smedjebackens kommun och många andra landsbygdskommuner struntar i lagstiftningen.

Att kommunerna utan att ens fråga berörda hushåll kan kräva att fullt fungerande lösningar ska ersättas med kommunens är orimligt ur både juridisk och ekonomisk synvinkel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

– Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att enskilda hushåll inte i onödan ska tvingas till anslutning till kommunalt va?

– Har ministern för avsikt att se över och förtydliga vattentjänstlagen?

– Anser ministern att fastighetsägare som tvingas att anslutas till kommunalt va ska ha rätt till ekonomisk ersättning om fastigheten redan har eller på eget initiativ kan ordna fungerande va-lösningar på eget vis?