Kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 november 2019

Interpellation: Kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden

Interpellation 2019/20:131 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2019/20:131 Kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden

av Ola Johansson (C)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Från att tidigare ha legat på en relativt hög men ändå otillräcklig nivå har bostadsbyggandet återigen fallit. Det är allvarligt, då lejonparten av Sveriges kommuner uppger att det råder bostadsbrist i någon form och eftersom framför allt unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

De av Finansinspektionen stipulerade dubbla amorteringskraven, med ett bolånetak i botten, uppges vara en bidragande orsak till den kraftiga inbromsningen från nästan 70 000 bostäder 2017 till en nivå som förväntas understiga 50 000 nästa år. Det är en allvarlig utveckling!

Skarp kritik mot kreditrestriktionerna riktas mot Finansinspektionen från olika håll. Bland annat visar ekonomisk forskning att den makroekonomiska risken med att avveckla delar av kreditrestriktionerna är försumbar och att dessa tvärtom kan medverka till ökad risk för att hushåll drabbas vid en lågkonjunktur.

När unga bostadsköpare nekas lån av sin bank, med hänvisning till amorteringskravet, innebär det en ökad konkurrens på hyresmarknaden och att de hänvisas till en osäker andrahandsmarknad. En sådan utveckling är inte acceptabel, eftersom det försvårar för unga att tacka ja till jobberbjudanden, utbildningsplatser etcetera. Det hindrar företag från att växa när inte rätt kompetens kan rekryteras.

Finansinspektionen, som styrs genom förordning och årliga regleringsbrev från regeringen, har ännu inte uppmanats att se över effekterna och ompröva det andra amorteringskravet.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är:

 

När ämnar statsrådet ge ett sådant uppdrag till Finansinspektionen, och hur ser statsrådet på ungas svårigheter att etablera sig på den ägda bostadsrätts- och småhusmarknaden?