Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017

Debatt om förslag 18 februari 2015
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Fastighetstaxeringen av lantbruksenheter förenklas (SkU21)

Taxeringen av lantbruksenheter förenklas inför 2017 års fastighetstaxering. Bland annat tas den så kallade värdefaktorn kostnad bort i modellen för att värdera skogsmark och storlekskorrektion ska inte användas på småhus eller mark för småhus. Det görs även andra förenklingar av taxeringen av lantbruksenheter. Syftet med förslagen är att förenkla både för enskilda, företag och Skatteverket.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.