Till innehåll på sidan

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017

Betänkande 2014/15:SkU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 februari 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Fastighetstaxeringen av lantbruksenheter förenklas (SkU21)

Taxeringen av lantbruksenheter förenklas inför 2017 års fastighetstaxering. Bland annat tas den så kallade värdefaktorn kostnad bort i modellen för att värdera skogsmark och storlekskorrektion ska inte användas på småhus eller mark för småhus. Det görs även andra förenklingar av taxeringen av lantbruksenheter. Syftet med förslagen är att förenkla både för enskilda, företag och Skatteverket.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-02-03
Justering: 2015-02-03
Trycklov: 2015-02-05
Betänkande 2014/15:SkU21

Alla beredningar i utskottet

2015-02-03

Fastighetstaxeringen av lantbruksenheter förenklas (SkU21)

Taxeringen av lantbruksenheter förenklas inför 2017 års fastighetstaxering. Bland annat tas den så kallade värdefaktorn kostnad bort i modellen för att värdera skogsmark och storlekskorrektion ska inte användas på småhus eller mark för småhus. Det görs även andra förenklingar av taxeringen av lantbruksenheter. Syftet med förslagen är att förenkla både för enskilda, företag och Skatteverket.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2015. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-02-17
Debatt i kammaren: 2015-02-18

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-02-18
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017, Beslut

Beslut: Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017

Webb-tv: Beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).