Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2006/07:1)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 21 december 2006

Betänkande: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2006/07:1)

Betänkande 2006/07:FiU2

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Anslaget för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning kommer att uppgå till 11,9 miljarder kronor 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Utgiftsområdet omfattar bland annat anslag till statliga tjänstepensioner, regeringens stabsmyndigheter och Riksrevisionen. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att ändra målet för området Finansiell styrning och tillsyn. Förslaget innebär ett tillägg i nuvarande mål med betydelsen att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn.