Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Betänkande

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Betänkande 2021/22:UFöU1

Svenska deltagandet i FN-insatsen i Mali förlängs (UFöU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förlänga Sveriges deltagande i den pågående FN-insatsen Minusma i Mali till och med den 31 december 2022. Den svenska väpnade styrkan ska högst bestå av 470 personer. Deltagandet gäller under förutsättning att mandatet för styrkan förlängs i FN:s säkerhetsråd under året.

Syftet med Sveriges insats är att bidra till att förbättra säkerheten och den långsiktiga stabiliteten i Mali.