Militära frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 27 mars 2022

Betänkande: Militära frågor

Betänkande 2019/20:FöU9

Nej till motioner om militära frågor (FöU9)

Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om organisation och övningsverksamhet inom försvaret och hemvärnet. Riksdagen sa nej bland annat med hänvisning till att det inte finns någon anledning att föregripa det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet och annat arbete som pågår inom området.